Wij verzoeken u de preoperatieve vragenlijst juist te beantwoorden. Het gaat immers om uw veiligheid. Veel aandacht zal besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn, ingenomen enkele dagen vóór de ingreep, kan belangrijk zijn. Uw huisarts is goed geplaatst om u preoperatief voor te bereiden en zal dan ook een gericht preoperatief dossier opstellen.

De anesthesist die uw narcose verzorgt, is niet noodzakelijk dezelfde persoon die u preoperatief gezien hebt, maar hij/zij is wel ingelicht door de andere anesthesist. Bij dringende opname in het ziekenhuis zal de anesthesist u kort voor de inleiding van de anesthesie in het operatiekwartier spreken.


U verkiest de preoperatieve screening te doen in het ziekenhuis

Kom minstens 3 werkdagen zelf vóór uw ingreep of onderzoek naar de preoperatie raadpleging.

Maak een afspraak

Bekijk de raadplegingsuren en de contactgegevens op de anesthesie hoofdpagina.

Vul de vragenlijst in

Vul de preoperatieve vragenlijst zelf in (of laat deze door uw huisarts invullen) en breng deze ingevuld mee naar uw consultatie.

Verloop van de raadpleging

Nadat u zich heeft ingeschreven aan de balie in de inkomhal en heeft aangemeld bij de balie van de preoperatieve raadpleging, wordt u door de anesthesist ontvangen.

Hier wordt de preoperatieve vragenlijst samen met u overlopen en uw gezondheidstoestand gecontroleerd.

Het type verdoving/pijnbestrijding en eventuele risico's worden besproken.

Indien nodig worden extra onderzoeken (bloedonderzoek, hartfilmpje,....) uitgevoerd

Breng volgende informatie zeker mee naar de raadpleging:

 • Ingevulde preoperatieve vragenlijst
 • Lijst van medicatie die u thuis inneemt.
 • Resultaten van recente bloedonderzoeken (indien beschikbaar)
 • Resultaat van recent hartfilmpje (electrocardiogram) (indien beschikbaar)
 • Verslagen van onderzoeken bij hart- of longspecialist (indien beschikbaar)
 • Bloedgroepkaart

U verkiest de preoperatieve screening te doen bij uw eigen huisarts

Uw huisarts vult samen met u de preoperatieve vragenlijst in.

Uw huisarts overloopt met u welke medicatie u wel en niet moet stoppen voor de ingreep
(Lijst te stoppen en lijst in te nemen geneesmiddelen)

Uw huisarts geeft u duidelijke instructies over wat te doen met uw bloedverdunners en voert eventueel nog wat extra onderzoeken uit (ekg, labo,...)

De noodzakelijke documenten worden aan ons ziekenhuis overgebracht

Noodzakelijke documenten

 • Ingevulde preoperatieve vragenlijst
 • Lijst van medicatie die u thuis inneemt.
 • Resultaten van recente bloedonderzoeken (indien beschikbaar)
 • Resultaat van recent hartfilmpje (electrocardiogram) (indien beschikbaar)
 • Verslagen van onderzoeken bij hart- of longspecialist (indien beschikbaar)
 • Bloedgroepkaart

Hoe binnenbrengen

 • U brengt de documenten eigenhandig binnen bij het onthaal van het ziekenhuis
 • U stuurt de nodige documenten op via de post: Pre-operatieve consultatie AZ Diest - Hasseltsestraat 29 - 3290 Diest
 • U kan de documenten ook faxen: 013 31 34 53


Nuchter

De arts zal aangeven of u nuchter moet zijn voor uw ingreep. Volg deze richtlijnen nauwkeurig. Niet nuchter zijn leidt tot uitstel van uw operatie.

Roken

Roken vertraagt uw herstel na de operatie. Stop met roken ruim voor de ingreep.

 • Bij voorkeur 6 weken op voorhand.
 • Ten laatste 48 uur voor de operatie.

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol en drugs beïnvloedt uw verdoving. Wees altijd eerlijk over welke middelen u gebruikt. Zonder de correcte informatie kunnen we u niet juist verdoven.

Juwelen en piercings

Draag geen juwelen en piercings voor een ingreep. Risico's:

 • Mogelijk verlies en verwonding door accidentele verwijdering tijdens operatie.
 • Verstoring van toestellen om bloedvaatjes dicht te schroeien, waardoor u brandwonden oploopt.
 • Tongpiercings belemmeren intubatie (buisje in uw keel om ademhaling over te nemen).
 • Piercings in neus en mond kunnen loskomen en in de luchtpijp terechtkomen.

Allergieën

Tijdens de verdoving en operatie komt u in contact met heel wat stoffen waar u normaal niet mee in contact komt. Voorbeelden:

 • Pijn- en slaapmedicatie
 • Spierverslappers
 • Antibiotica
 • Latex van de handschoenen
 • Ontsmettingsmiddelen
 • Radiologische contrastmiddelen

Breng de anesthesist op de hoogte als u weet dat u allergisch bent voor een van deze producten.


Pre-operatieve consultatie
AZ Diest - Campus Hasseltsestraat
Hasseltsestraat 29
3290 Diest

T: 013 35 40 61
F: 013 31 34 53
email: preop@azdiest.be