Wij verzoeken u de preoperatieve vragenlijst in te vullen en ons deze tijdig te bezorgen (14 dagen voor de ingreep). Het gaat immers om uw veiligheid. Veel aandacht zal besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn, ingenomen enkele dagen vóór de ingreep, kan belangrijk zijn. Uw huisarts is goed geplaatst om u preoperatief voor te bereiden en zal dan ook een gericht preoperatief dossier opstellen.

De anesthesist die uw narcose verzorgt, is niet noodzakelijk dezelfde persoon die uw preoperatief dossier heeft opgesteld, maar hij/zij is wel ingelicht door de andere anesthesist.


Kom minstens 5 werkdagen vóór uw ingreep of onderzoek zelf naar de preoperatieve raadpleging.

Een standaard preoperatieve screening wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. Aan de hand van uw gezondheidstoestand kan het zijn dat er een afspraak bij de anesthesist noodzakelijk is.

Maak een afspraak

Uw afspraak kan gemaakt worden via het secretariaat van uw chirurg of via het secretariaat heelkunde op het nummer 013 35 43 31.

Vul de vragenlijst in

Vul de preoperatieve vragenlijst zelf in (of laat deze door uw huisarts invullen) en breng deze ingevuld mee naar uw consultatie.

Verloop van de raadpleging bij de verpleegkundige

Nadat u zich heeft ingeschreven aan de inkomhal en heeft aangemeld bij de balie van het secretariaat heelkunde, wordt u door de verpleegkundige ontvangen .

Hierbij wordt de preoperatieve vragenlijst samen met u overlopen en uw gezondheidstoestand gecontroleerd

Indien nodig worden extra onderzoeken uitgevoerd.

Breng volgende informatie zeker mee naar de raadpleging:

 • Ingevulde preoperatieve vragenlijst
 • Lijst van medicatie die u thuis inneemt (vergeet de sterkte van de medicatie niet te vermelden)
 • Indien beschikbaar:
  • Resultaten van een recente bloedonderzoeken
  • Resultaten van een recent hartfilmpje (elektrocardiogram)
  • Verslagen van onderzoeken bij hart of longspecialist

Indien deze resultaten niet beschikbaar zijn, is het niet nodig om deze onderzoeken al op voorhand door de huisarts te laten uitvoeren.

Verloop van de raadpleging bij de anesthesist

Nadat u zich heeft ingeschreven aan de inkomhal en heeft plaatsgenomen in de wachtzaal van de pijnkliniek, wordt u door de anesthesist ontvangen .

Hierbij wordt de preoperatieve vragenlijst samen met u overlopen en uw gezondheidstoestand gecontroleerd. Het type verdoving/pijnbestrijding en eventuele risico’s worden besproken.

Breng volgende informatie zeker mee naar de raadpleging:

 • Ingevulde preoperatieve vragenlijst
 • Lijst van medicatie die u thuis inneemt (vergeet de sterkte van de medicatie niet te vermelden)
 • Resultaten van een recente bloedonderzoeken (indien niet beschikbaar, gelieve op voorhand contact op te nemen met de preoperatieve verpleegkundige)
 • Resultaten van een recent hartfilmpje (elektrocardiogram). Indien niet beschikbaar, gelieve op voorhand contact op te nemen met de preoperatieve verpleegkundige.
 • Verslagen van onderzoeken bij hart of longspecialist indien beschikbaar


Uw huisarts vult samen met u de preoperatieve vragenlijst in.

Uw huisarts overloopt met u welke medicatie u wel en niet moet stoppen voor de ingreep
(Lijst te stoppen en lijst in te nemen geneesmiddelen)

Uw huisarts geeft u duidelijke instructies over wat te doen met uw bloedverdunners en voert eventueel nog wat extra onderzoeken uit (ekg, labo,...)

De noodzakelijke documenten worden aan ons ziekenhuis overgebracht

Noodzakelijke documenten

 • Ingevulde preoperatieve vragenlijst
 • Lijst van medicatie die u thuis inneemt (vergeet de dosis van de medicatie niet te vermelden)
 • Resultaten van recente bloedonderzoeken (indien beschikbaar)
 • Resultaat van recent hartfilmpje (electrocardiogram) (indien beschikbaar)
 • Verslagen van onderzoeken bij hart- of longspecialist (indien beschikbaar)

Hoe binnenbrengen

De documenten dienen minstens 10 werkdagen voor de ingreep binnengebracht te worden.

 • U brengt de documenten eigenhandig binnen bij het onthaal van het ziekenhuis
 • U stuurt de nodige documenten op via de post: Pre-operatieve consultatie AZ Diest - Hasseltsestraat 29 - 3290 Diest
 • U kan de documenten ook faxen: 013 35 47 62


Nuchter

De arts zal aangeven of u nuchter moet zijn voor uw ingreep. Volg deze richtlijnen nauwkeurig. Niet nuchter zijn leidt tot uitstel van uw operatie.

Roken

Roken vertraagt uw herstel na de operatie. Stop met roken ruim voor de ingreep.

 • Bij voorkeur 6 weken op voorhand.
 • Ten laatste 48 uur voor de operatie.

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol en drugs beïnvloedt uw verdoving. Wees altijd eerlijk over welke middelen u gebruikt. Zonder de correcte informatie kunnen we u niet juist verdoven.

Juwelen en piercings

Draag geen juwelen en piercings voor een ingreep. Risico's:

 • Mogelijk verlies en verwonding door accidentele verwijdering tijdens operatie.
 • Verstoring van toestellen om bloedvaatjes dicht te schroeien, waardoor u brandwonden oploopt.
 • Tongpiercings belemmeren intubatie (buisje in uw keel om ademhaling over te nemen).
 • Piercings in neus en mond kunnen loskomen en in de luchtpijp terechtkomen.

Allergieën

Tijdens de verdoving en operatie komt u in contact met heel wat stoffen waar u normaal niet mee in contact komt. Voorbeelden:

 • Pijn- en slaapmedicatie
 • Spierverslappers
 • Antibiotica
 • Latex van de handschoenen
 • Ontsmettingsmiddelen
 • Radiologische contrastmiddelen

Breng de anesthesist op de hoogte als u weet dat u allergisch bent voor een van deze producten.


Pre-operatieve consultatie
AZ Diest - Campus Hasseltsestraat
Hasseltsestraat 29
3290 Diest