Op de afdeling intensieve zorgen worden patiënten gepland opgenomen na een zware operatie, of niet gepland bij nood aan verlengde monitoring, een ernstige verwikkeling van een operatie, een ernstig ongeval of met een andere ernstige aandoening.

Er is dan nood aan een continue en gespecialiseerde opvolging en behandeling in een hoogtechnologische omgeving. Elke patiënt wordt voortdurend bewaakt door machines die alle levensfuncties opvolgen. Indien nodig, kunnen wij tijdelijk de belangrijke functies overnemen tot de patiënt voldoende hersteld is. Gezien de nood aan deze uitgebreide zorg en de precaire toestand van onze patiënten worden de bezoektijden beperkt en strikt opgevolgd.

Intensieve groep lang

Anesthesisten op intensieve zorgen

De behandeling van de patiënten op de afdeling intensieve zorgen wordt geleid door een artsenteam, intensivisten genoemd, dat speciaal opgeleid is voor de behandeling van kritiek zieke patiënten. Ons team bestaat uit anesthesist-intensivisten of cardioloog-intensivisten. Wanneer men opgenomen wordt op intensieve zorgen dan ligt de algemene verantwoordelijkheid voor de behandeling niet in handen van de arts die heeft geopereerd of waarbij men op consultatie is geweest, maar wel bij de intensivist. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij nauw samenwerken met de gekende arts en deze zijn patiënt uiteraard mee blijft opvolgen tijdens het verblijf bij ons.

Wanneer men voldoende hersteld is en niet meer de gespecialiseerde zorg nodig hebt die intensieve zorgen aanbiedt, zal de patiënt na overleg met de behandelende arts naar de gewone afdeling terugkeren om verder te herstellen.