Persoonlijk aandeel

In deze rubriek staan de kosten voor uw verblijf in het ziekenhuis zoals gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd en varieert naargelang uw statuut en de duur van de hospitalisatie.

1ste dag2de - 90ste dagvanaf 91ste dag
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming€ 6,12€ 6,12€ 6,12
Kind, persoon ten laste€ 33,39€ 6,12€ 6,12
Verzekerden met persoon ten laste€ 44,51€ 17,24€ 6,12
Verzekerde zonder personen ten laste€ 44,51€ 17,24€ 17,24
Langdurig werkloze en zijn persoon ten laste€ 33,39€ 6,12€ 6,12

Kamersupplement

Indien u kiest voor een privékamer, zullen volgende kamersupplementen aangerekend worden vanaf 01.06.2022.

 • Privékamer: € 65 per dag
 • Privé-luxe kamer: € 80 per dag
 • Privé-suite kamer: € 100 per dag

De privé-luxe en privé-suite kamers zijn enkel beschikbaar op de dienst materniteit.
Er zullen geen kamersupplementen aangerekend worden:

 • indien de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van het onderzoek een eenpersoonskamer vereisen;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname, buiten de wil van de patiënt, op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omwille van dienstnoodwendigheden;
 • bij opname van een kind samen met een begeleidende ouder.


Bij uw opname worden de wettelijke, forfaitaire kosten aangerekend, ook als u geen gebruik maakt van deze diensten.

Forfait klinische biologie

Dit forfait bedraagt € 7,44 voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets.

Forfait medische beeldvorming

Als gewoon verzekerde betaalt u € 6,20; heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming dan bedraagt het forfait slechts € 1,98.

Forfait medische wachtdienst en technische verstrekkingen

Per opname betaalt u een forfait van € 16,40 voor alle technische verstrekkingen. Heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u hiervoor niets.

Forfait geneesmiddelen

Forfait per opname

Dit forfait wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds.

Forfait per opnamedag

Per verblijfsdag betaalt u € 0,62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen.


Afhankelijk van het product of het materiaal, zijn de kosten volledig of gedeeltelijk voor u. Vraag uw arts wat de te verwachten kosten zijn.
Dit kan de volgende producten betreffen:

 • Geneesmiddelen
 • Prothesen
 • Implantaten
 • Andere medische hulpmiddelen


Alle artsen en erkende zorgverleners rekenen een honorarium of ereloon aan voor medische prestaties. De bedragen van de erelonen zijn vastgelegd door het RIZIV. Het grootste deel van deze kosten betaalt uw ziekenfonds. Zelf betaalt u enkel het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld).
Er kunnen ook honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties worden aangerekend. Deze prestaties worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze moeten duidelijk worden omschreven op de factuur.

Ereloonsupplementen

Indien u kiest om op consultatie te komen bij een niet-geconventioneerde arts mag deze arts bovenop het honorarium of ereloon een ereloonsupplement aanrekenen. Supplementen op deze honoraria betaalt u zelf. De supplementen bedragen maximaal 150 procent ten opzichte van het basisbedrag voor de verstrekkingen.

Als u tijdens uw verblijf kiest voor een éénpersoonskamer worden er zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen ereloonsupplementen aangerekend. Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij jouw ingreep of behandeling betrokken zijn (bijvoorbeeld anesthesist, cardioloog, ...).

Bij onderstaande uitzonderingen zullen geen ereloonsupplementen worden aangerekend:

 • indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist;
 • bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt gevraagd.


Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur bevat producten zoals bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk en ontsmettende baden.
Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.


In deze rubriek van de ziekenhuisfactuur staan de kosten voor producten die niets met de medische zorg te maken hebben. Er worden extra kosten aangerekend indien een ouder of partner wenst te overnachten (rooming-in):

AfdelingOvernachtingOntbijtMiddagAvondeten
Pediatrie€ 12 (excl. ontbijt)€ 4€ 6€ 5
Andere afdelingen€ 20 (excl. ontbijt)€ 4€ 6€ 5


Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de facturatiedienst van AZ Diest: