Ziekenfonds

Indien u aangesloten bent bij een ziekenfonds, zal deze een groot deel van uw factuur betalen. Vanuit het ziekenhuis sturen we uw factuur naar het ziekenfonds, waarop zij het aandeel van de mutualiteit betalen aan het ziekenhuis. U ontvangt dan nog enkel een factuur voor het remgeld en eventueel supplementaire kosten.

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat het remgeld voor deze patiënten lager is dan voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming.

Om van een terugbetaling te kunnen genieten, dient u steeds uw identiteitskaart mee te brengen en voor te leggen bij uw inschrijving aan het onthaal.

Hospitalisatieverzekering

Indien u over een hospitalisatieverzekering beschikt, informeert u uw verzekeringsmaatschappij best voor de opname. Neem ook uw polis nog eens door, zodat u goed op de hoogte bent van de kosten die al dan niet door uw verzekering gedekt worden. Bij twijfel neemt u best rechtstreeks contact op met uw maatschappij.
Breng bij de inschrijving van uw opname ook steeds alle nodige documenten mee (identiteitskaart, verzekeringskaart, polisnummer, goedkeuringsformulier).

Bij verschillende verzekeringsmaatschappijen kunnen wij de factuur rechtstreeks overmaken aan de verzekering. Zij moeten dan wel op voorhand een goedkeuring hebben gegeven voor uw opname. U krijgt dan achteraf enkel nog een afrekening van uw verzekering voor de franchise en eventuele kosten die niet gedekt zijn binnen uw polis.

Arbeidsongevallen

Het ziekenhuis maakt de factuur voor het volledige bedrag op aan de verzekeringsinstelling van uw werkgever als u ons de volgende gegevens bezorgt:

  • Naam en adres werkgever
  • Naam en adres verzekeringsmaatschappij werkgever
  • Polisnummer
  • Datum arbeidsongeval

Kosten die niet gedekt worden door de arbeidsongevallenverzekering kunt u zelf nog aanbieden aan uw hospitalisatieverzekering.

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de facturatiedienst van AZ Diest, van maandag tot vrijdag, van 08:00 - 16:00 uur: