In elke fase heeft zowel de patiënt als diens familie recht om geïnformeerd te worden want het gaat hier om ingrijpende maatregelen. Betrokkenheid van familie en naasten is belangrijk bij de behandeling van de patiënt.

Informatie omtrent de aanleiding (reden en omstandigheden), verschillende behandelingsmogelijkheden (doel, voor- en nadelen, gevolgen en risico’s), besluitvorming, de uitvoering (wijze), de evaluatie en de stopzetting van fixatie zal zo snel mogelijk gegeven worden via de afgesproken kanalen.

Graag ontvangen we zelf ook informatie over de thuissituatie: welke maatregelen worden er thuis bijvoorbeeld genomen om onrust weg te nemen?

We vragen ook steeds aan de afdeling te melden als er bezoek is, dan kunnen de dwangmaatregelen mogelijks even stopgezet worden.