Voor de administratie

 • Identiteitskaart
 • Bloedgroepkaart (indien u hierover beschikt)
 • Allergiekaart (indien u hierover beschikt)
 • Bij arbeidsongeval: naam en adres van de werkgever, naam en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij

Voor de arts-specialist

 • Verwijsbrief van uw behandelende arts
 • Medische documenten (bloeduitslagen, ECG, ...) met betrekking tot uw huidige en vroegere gezondheidstoestand
 • Bloedgroepkaart
 • Allergiekaart
 • Preoperatieve vragenlijst (voor een opname in het chirurgisch dagcentrum of operatiekwartier)
 • Getekende opnameverklaring

Voor de verpleegkundigen

 • Lijst van alle thuismedicatie die u neemt, met vermelding van dosis en tijdstip waarop u deze medicatie inneemt
 • Indien mogelijk de doosjes thuismedicatie zodat de verpleegkundigen alle informatie hebben