Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Cardiologie


 
 

De dienst cardiologie AZ Diest houdt zich bezig met diagnose en behandeling van een brede waaier hartziekten, zoals coronaire atheromatose (kransslagaderverkalking, met zijn verwikkelingen zoals hartinfarkt, angina pectoris), hartsdecompensatie (hartfalen), hartritmestoornissen, pacemakertherapie en -opvolging, hartklepafwijkingen, arteriële hypertensie (hoge bloeddruk), lipiedenstoornissen (cholesterolverhoging), dit zowel ambulant (raadplegingen) als via opname, op intensieve zorgen of zaal cardiologie.

Er wordt tevens grote aandacht besteed aan het voorkomen van hart- en vaatziekten met opsporing van risicofactoren en behandeling of preventie ervan.

We trachten hierbij steeds de meest actuele richtlijnen en behandelingsmethodes toe te passen en werken hiervoor nauw samen met tertiaire ziekenhuizen zoals het Universitair Ziekenhis te Leuven en het Jessaziekenhuis te Hasselt, voor de behandelingen en diagnosemiddelen die niet in ons ziekenhuis aanwezig zijn (coronarografie, stentplaatsing, electrofysiologisch hartonderzoek, plaatsen defibrillatoren enz.)

Op die manier kan de patiënt gerust zijn dat hij de voor hem of haar meest aangepaste en up-to-date behandeling krijgt.

We werken nauw samen met de huisarts van de patiënt die steeds een volledig verslag krijgt van de raadplegingen en observaties en die ook inzage kan krijgen in het elektronisch medisch dossier van de patiënt.

Het AZ Diest heeft trouwens hetzelfde elektronisch medisch dossier als het UZ Leuven, hetgeen een optimale informatiedoorstroming van alle uigevoerde onderzoeken bevordert.

 
 

 - Electrocardiogram bij rust en tijdens inspanning

 - Ergospirometrie

 - Echocardiografie, slokdarmechocardiografie

 - 24u EKG registratie (Holter) en 24u ambulante bloeddrukmetingen

 - Nucleaire scan van het hart (dienst nucleaire geneeskunde)

 - CT scan van de kransslagaders (dienst radiologie)

 - Coronarografie (in UZ Leuven of Jessaziekenhuis Hasselt)

 - Pacemakerplaatsing (operatiezaal AZ Diest samen met dienst buikchirurgie-proctologie)

 - Pacemakeranalyses, opvolging van pacemakerpatiënten

 
 

Voor afspraken: Tel: 013/35 40 40, Fax: 013/35 40 23

Secretariaat cardiologie

  • Dr. Vanden Bosch
  • Dr. Talib
  • Dr. Vaes
  • Dr. Moreels
  • Dr Gijsbers

     Uren:
     Ma-Vr     08:30 - 17:00u

Secretariaat Dr. Vaes Herk-de-Stad