Nexuz Health

Een elektronisch patiëntendossier is een absolute vereiste om een ziekenhuisbeleid rond gestructureerde, veilige en kwaliteitsvolle patiëntenzorg uit te bouwen. UZ Leuven heeft in de voorbije decennia het Klinisch WerkStation (KWS) ontwikkeld, een informaticasysteem voor het geïnformatiseerde beheer van zijn patiëntendossiers.

Dankzij het nieuwe medisch samenwerkingsverband nexuz health zal het KWS van UZ Leuven vanaf nu gebruikt worden door andere ziekenhuispartners. Dit zal resulteren in een aantal ziekenhuizen die nauw samenwerken met één patiëntendossier met dezelfde kwaliteits- en veiligheidsondersteunende elektronische systemen.

Voor meer info kan u terecht op de website van nexuz health.

Plexus

Plexus is een nieuw ziekenhuisnetwerk van AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en UZ Leuven.

De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het ziekenhuisnetwerk wil zijn

Uiterlijk op 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis lid zijn van een ziekenhuisnetwerk. De overheid wil daarmee de samenwerking tussen de ziekenhuizen vooral met betrekking tot basisspecialistische zorg stimuleren.

De langetermijnvisie van het netwerk en de gemeenschappelijke identiteit krijgen verder vorm, met behoud van de eigenheid van elk van de vier deelnemende ziekenhuizen. De focus van het netwerk ligt op het aanbieden en bewaken van kwaliteitsvolle zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat. Belangrijk daarbij is de continuïteit van zorg tussen de verschillende zorgpartners.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk Hub

De meeste Belgische ziekenhuizen werken samen aan een systeem waarmee een zorgverstrekker die een behandelrelatie met een patiënt kan bewijzen, toegang kan krijgen tot eerder verzamelde medische informatie over die patiënt in alle ziekenhuizen. Deze gegevensuitwisseling kan enkel nadat de burger daartoe toestemming heeft gegeven.

Het AZ Diest maakt deel uit van de “hub” van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Een “hub” is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen die zich inzetten om uw zorgverlener zo goed mogelijke toegang te geven tot de medische gegevens die van belang zijn voor uw behandeling.

Achtergrondinformatie over dit nationale project vind u via deze link over hubs en metahubs.

Meer informatie kan u vinden op deze website.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KUL

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven staat voor een netwerk van eenendertig Vlaamse ziekenhuizen dat in co-creatie en vertrouwen streeft naar een excellent en erkend gezondheidssysteem, waarbij kwaliteitsverbetering voorop staat en de patiënt centraal.

Deze samenwerking, tussen de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en dertig regionale ziekenhuizen, is gebaseerd op volgende beginselen: duurzaamheid, kwaliteit, engagement, respect voor eigenheid, vertrouwen en realisme.

Meer info kan u vinden op de website van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

Patiëntenverenigingen

Hier vindt u een overzicht van de verenigingen waar u als patiënt terecht kant.