Maak een afspraak

Het algologisch team is alle weekdagen bereikbaar via:


Het multidisciplinair algologisch team bestaat uit:

  • Dr. Joke Caenen - Anesthesist
  • Tinneke Mues – Pijnverpleegkundige
  • Anneleen Rasquin – Pijnpsychologe
  • Evelien Hendrickx – Ziekenhuisapotheek


Pijn bestrijden

In het ziekenhuis van AZ Diest dragen we kwaliteitsvolle zorg hoog in het vaandel. Tijdens uw opname op een van onze afdelingen zullen we dan ook al het mogelijke doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Een adequate pijnbehandeling maakt bijgevolg een belangrijk deel uit van onze dienstverlening. Zo zullen we er te allen tijde op letten dat uw pijn onder controle blijft en zeker niet blijft aanslepen.

Pijn hebben is geen prettige ervaring en daarenboven kan slecht behandelde pijn een ongunstig effect hebben op uw herstel. In sommige gevallen kan pijn zelfs chronisch van aard worden en dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. In zekere zin streven we binnen het AZ Diest naar ‘een ziekenhuis zonder pijn’.

Pijn meten

Om een gepaste behandeling van uw pijn te kunnen voorzien, is het uitermate belangrijk dat u de verpleging informeert over uw pijnbeleving. Aangezien pijn een persoonlijke gewaarwording is, bent u de enige persoon die een accurate beschrijving kan geven over hoeveel pijn u ervaart. Tijdens uw verblijf zal de verpleegkundige op uw afdeling u regelmatig vragen hoe het met uw pijn gesteld is. U kan dit aangeven aan de hand van een numerieke score. Hierbij zal u gevraagd worden om uw pijnintensiteit van dat moment aan te geven aan de hand van een cijfer tussen 0 en 10. Hierbij staat 0 voor geen pijn en 10 voor ondraaglijke pijn. Als uw score hoger is dan 4 dan zal uw pijnbehandeling wellicht niet meer toereikend zijn en dient deze herbekeken te worden. Afhankelijk van de score die u aangeeft, zal men de meest gepaste medicatie toedienen.

Pijn mag geenszins een belemmering vormen voor uw herstel. Daarom is het erg belangrijk dat u de verpleegkundigen en de arts laat weten hoe het met uw pijn is en of de pijnmedicatie goed helpt. Doe dit ook wanneer de verpleegkundigen of arts er niet naar vragen. Hierdoor kan de pijnmedicatie nog tijdig aangepast worden. Hoe langer u wacht met het melden van uw pijn, hoe moeilijker het is om de pijn te bestrijden en hoe groter de kans dat pijn chronisch wordt.

Ondersteunen

Mocht de pijn tijdens uw verblijf om een of andere reden moeilijk onder controle geraken, dan zullen de verpleegkundigen van uw afdeling contact opnemen met het multidisciplinair algologisch team (MAT) van het ziekenhuis. Dit team bestaat uit een arts/anesthesist, verpleegkundige, apothekeres en psychologe, allemaal gespecialiseerd in pijnbehandeling. De pijnverpleegkundige zal u ook verder opvolgen doorheen uw opname. Zij zal overleggen met de pijnarts en uw behandelende arts zodat iedereen op een uniforme manier betrokken is bij de behandeling van uw pijn. De pijnpsychologe kan ook ingeschakeld worden wanneer er nood is aan bijkomende ondersteuning. Pijn heeft immers een impact op de levenskwaliteit en kan bovendien zelf ook beïnvloed worden door verschillende factoren.

Indien u vragen heeft over uw pijn(behandeling) tijdens uw verblijf, praat er dan over. Het hele team van zorgverleners zal er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam en pijnvrij mogelijk te maken. We hopen dat u met behulp van de pijnbehandeling zo weinig mogelijk pijn ervaart en dat u spoedig herstelt.