An Swinnen richtte in oktober 2022, na het overlijden van haar vader, het fonds “Ter Ere Van Maurice Swinnen” op. Het doel: projecten rond erfgoed, milieu, toerisme en onderwijs – 4 domeinen die Maurice na aan het hart lagen – financieel blijven steunen.

Met de nieuwe aangemaakte zorgcampus in het vooruitzicht, waar ook de pediatrieafdeling een plaats zal krijgen, is deze steun meer dan welkom.

Als teken van dank werd er vandaag op 3 oktober in de speelruimte van de afdeling een donatieplaatje onthuld, met verwijzing naar “Ter Ere Van Maurice Swinnen”.

"Met deze steun kunnen we onze patiëntjes blijven verrassen met nieuw spelmateriaal en met speelgoed aangepast aan hun leeftijd", reageert hoofdverpleegkundige Carolien Smeyers.

Andere interessante artikels