Maak een afspraak

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Raadplegingen

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
VM        
NM        
AV              


De bloedsomloop in het lichaam verzekert het transport van zuurstofrijk bloed vanuit het hart naar de ledematen en organen. Vervolgens, na afgifte van zuurstof aan de weefsels, stroomt het zuurstofarm bloed terug naar het hart. De bloedsomloop bestaat uit drie soorten bloedvaten:

1. Slagaders (arteriën): bloedvaten die naar de ledematen en organen lopen

Hier kunnen zich in essentie twee problemen voordoen. Men kan de slagader als het ware vergelijken met een waterleiding. Ofwel gaat zich een vernauwing (stenose) of verstopping (occlusie) vormen, ofwel gaat er lekkage optreden. De problematiek van lekkage is geassocieerd met een gelokaliseerde uitzetting van het bloedvat (aneurysma). Soms ontstaat door verzwakking van de wand ter hoogte van deze uitzetting een scheur in de bloedvatwand met lekkage (bloeding) tot gevolg.

2. Aders (venen): terugstromende bloedvaten

De 'aders' (venen) zorgen voor de terugstroom van bloed uit de ledematen naar het hart. De stroomrichting van de aders verloopt tegen de zwaartekracht. Dit transport wordt mogelijk gemaakt door éénrichtingskleppen die op regelmatige afstand in de aders aanwezig zijn. Door aangeboren zwakte kunnen bij patiënten deze kleppen vroegtijdig verslijten en lekkage gaan vertonen waardoor bloed onder invloed van de zwaartekracht terug naar beneden stroomt. Dit veroorzaakt uitzetting van de aderstructuren. Men spreekt van varices of spataders.

3. Haarvaatjes (capillairen): hier gebeurt de uitwisseling van zuurstof ter hoogte van de weefsels


Bij open chirurgische behandelingen wordt een insnede in de patiënt gemaakt. Bij endovasculaire behandeling wordt het bloedvat enkel aangeprikt.

Endovasculaire behandeling

Een vernauwing (stenose) of verstopping (occlusie) van een bloedvat kan worden opengemaakt met behulp van een ballonnetje dat in het bloedvat wordt ingebracht (ballondiletatie) en ter hoogte van de vernauwing voorzichtig wordt opgeblazen.

Open chirurgische behandeling

Voor sommige, veelal meer ernstige vernauwingen, zal een ballondilatatie niet mogelijk zijn en dient er een open chirurgische procedure te worden uitgevoerd. Er wordt een overbrugging (bypass) over het letsel aangelegd.

Een verstopping (occlusie) van een ader of slagader kan soms ook terug doorgankelijk worden gemaakt door middel van toediening van 'klonter-oplossende'-medicatie. Deze medicatie wordt dan toegediend via een klein buisje (catheter) dat in de klonter in het bloedvat wordt gepositioneerd (CDT: catheter gedirigeerde thrombolyse).

Een gelokaliseerde uitzetting van het bloedvat (aneurysma) kan open chirurgisch worden behandeld ('broekprothese') of endovasculair (Endoprothese of EVAR: Endo-Vascular-Aneurysm-Repair). Voor het plaatsen van endoprothesen beschikt dr. Dom over de bijzondere erkenningstitel.

Behandeling van 'spataders' (varices) in AZ Diest

  • Open, chirurgische behandeling waarbij de grote lekkende hoofdaders worden verwijderd ('stripping') of waarbij via micro-chirurgische incisies zijtakjes worden verwijderd ('geëtageerde varicectomie')
  • Laserbehandeling of VNUS waarbij onder echo-geleide een sonde in de ader wordt ingebracht die door energieafgave de ader volledig oblitereert (afsluit). Bij deze behandeling wordt geen chirurgische incisie gemaakt.
  • Schuimbehandeling ('foam') en sclerotherapie worden ambulant toegediend. Hierbij wordt een product in de ader ingespoten dat de ader verstopt en zo de lekkage tegenhoudt.