Er is geen voorbereiding nodig. Voor dit soort onderzoeken dient u niet nuchter zijn. U mag gewoon eten en drinken en uw gebruikelijke medicijnen nemen.

Een uitzondering is een NMR-onderzoek van pancreas en galwegen (MRCP): hiervoor vragen wij u om 4 uur vóór het onderzoek nuchter te blijven.

Gelieve voor het onderzoek rekening te houden met volgende richtlijnen:

 • Graag geen make-up wanneer u een NMR-onderzoek ondergaat.
 • Tijdens het onderzoek mag u geen metalen of magnetische voorwerpen bij u dragen. Het gaat onder andere om voorwerpen zoals:
  • steutels, munten, GSM, horloge, naalden, haarspelden, pennen, zakmes, sierraden
  • gehoorapparaat
  • bankkaarten
  • piercings, oorringen en orthodontisch materiaal worden indien mogelijk ook verwijderd

Deze voorwerpen kunt u in het kleedhokje achterlaten; waardevolle voorwerpen laat u beter thuis.


Indien u zwanger bent, wordt een NMR-onderzoek bij voorkeur uitgesteld tot na de bevalling.

Patiënten met een orthopedische prothese (knie, heup, schouder of elleboog) of vaste tandbeugels en valse gebitten mogen dit onderzoek wel ondergaan, maar uw prothese kan soms wel storing geven op de beelden die gemaakt worden.

Indien u last hebt van claustrofobie of niet lang stil kan liggen, kan dit onderzoek moeilijk uitgevoerd worden. Erg jonge kinderen en baby's kunnen dit onderzoek om dezelfde reden niet krijgen.

Indien u metaalsplinters in het oog hebt, mag u dit onderzoek niet ondergaan. Bij twijfel zal er eerst een RX-foto genomen worden van uw oogkassen.

Ook patiënten met kogels in het lichaam kunnen mogelijk dit onderzoek niet ondergaan. Gelieve dit vooraf te melden zodat wij kunnen bepalen of het onderzoek mag worden uitgevoerd.

Indien u minder dan 6 weken voor uw afspraak nog geopereerd bent, dan mag u meestal dit onderzoek ook niet ondergaan. Gelieve eveneens hiervoor contact met ons op te nemen.

Patiënten met slechtwerkende nieren mogen geen contrastproduct toegediend krijgen, maar kunnen wel het onderzoek ondergaan. Contrastproduct wordt slechts in beperkte gevallen toegediend.

Patiënten met bepaalde metalen of elektronische implantaten mogen dit onderzoek niet ondergaan.
Het gaat om implantaten zoals:

 • defibrillatoren en de meeste pacemakers
 • bepaalde types kunsthartkleppen
 • neurostimulatoren
 • pijn-, insuline- en penispompen
 • cochleaire implantaten (middenoorimplantaten)
 • sommige CSF shunts en aneurysma clips (na hersenoperaties)


 • Het voorschrift voor uw NMR-onderzoek van uw verwijzende arts.
  Indien u geen voorschrift bij zich heeft als u zich aanmeldt aan de balie, kunnen wij geen onderzoek uitvoeren en zijn wij verplicht u een nieuwe afspraak te geven.
  Indien u een afspraak hebt op vrijdagavond of zaterdag dan dient u vooraf uw voorschrift te bezorgen op onze dienst. U kan dit op voorhand afgeven aan de balie, maar u mag dit ook faxen op het nummer 013 35 40 23 of mailen naar radiologie@azdiest.be
 • Uw SIS-kaart of elektronische identiteitskaart, of een kleefbriefje van het ziekenfonds.
 • Eventueel een reeds ingevulde vragenlijst.


Gelieve u 20 minuten voor het afgesproken uur aan te melden aan de hoofdbalie van de inschrijvingen van het ziekenhuis (op het gelijkvloers in de inkomhal gesitueerd aan de zijde van de Statiestraat). Daarna dient u zich te begeven naar de wachtzaal van de radiologie (aangeduid met pijlen).

 • Bij uw inschrijving vragen we u om een gedetailleerde vragenlijst in te vullen. Dit is voor uw veiligheid. De mensen van het NMR-team helpen u graag bij het invullen indien nodig.
 • In de kleedcabine moet u het te onderzoeken lichaamsdeel volledig ontbloten. De verpleegkundige zal u daarbij de nodige instructies geven. Vervolgens wordt u begeleid naar de NMR-scanner.

De onderzoeksduur in variabel. Gemiddeld duurt een onderzoek 15 tot 20 minuten.

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar het toestel maakt wel een kloppend geluid. U krijgt een koptelefoon met muziek om het onderzoek zo aangenaam mogelijk te maken.

Bij sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u intraveneus contrast (kleurstof) krijgt via een infuus in de arm. Bij de toediening van het contrastproduct kan soms een warmtegevoel optreden. Het product is op basis van Gadolinium, indien u ooit allergisch gereageerd hebt op dit product, dient u dit te melden aan de verpleegkundige.

Indien u allergisch bent aan het contrastproduct op de CT-scan dan kan u toch het contrastproduct van de NMR krijgen. Het zijn immers twee verschillende producten.
Of u dit contrastproduct moet krijgen is afhankelijk van het type onderzoek en de vraagstelling van de aanvragende geneesheer en wordt bepaald door de radioloog. Ook bij borstvoeding mag u dit product niet krijgen, tenzij u vooraf afkolft en voldoende voorraad hebt voor 24 uur. Na 24 uur mag u immers terug borstvoeding geven.

Na afloop van het onderzoek is er geen specifieke nazorg nodig.


De radioloog zal het verslag bezorgen aan de verwijzende arts. Dit kan 2 tot 3 werkdagen duren. De verwijzende arts zal u dan over de resultaten van het onderzoek informeren.