Wat is een mammografie?

Het is een onderzoek van de borsten door middel van röntgenstralen. Dit onderzoek kan zowel bij vrouwen als mannen gebeuren. Mammografie gebeurt best niet onder de 30 jaar, tenzij de arts dit nodig vindt.

Voorbereiding

Best binnen de eerste 12 dagen na de menstruatie. Erna is dit pijnlijker en de opnamen zijn dan ook minder scherp. Na de menopauze heeft dit geen belang meer.

Verloop van het onderzoek

Er worden 2 opnamen van elke borst genomen in 2 verschillende richtingen. De borst moet voldoende samengedrukt om goede kwaliteitsopnamen te bekomen. Dit kan in sommige gevallen pijnlijk zijn, maar is noodzakelijk. Dit duurt enkele seconden.
Het totale onderzoek duurt maximaal ongeveer 15 min.

Resultaat

De aanvragende arts krijgt het resultaat na max. 3 dagen.


De Vlaamse overheid organiseert sinds 2001 een bevolkingsonderzoek voor vroegtijdige opsporing van borstkanker.
Alle vrouwen vanaf 50 jaar tot en met het jaar waarin ze 69 jaar worden, kunnen gratis om de 2 jaar een preventief onderzoek laten uitvoeren.
Al de vrouwen van deze doelgroep ontvangen normaal gezien een rechtstreekse uitnodiging van het regionaal screeningscentrum. Indien niet, kunnen ze een aanvraagformulier vragen aan hun huisarts of gynaecoloog.

Na dit onderzoek krijgen de vrouwen ongeveer 3 weken het resultaat toegestuurd. Indien er twijfel is bij de mammografie, wordt u uitgenodigd voor bijkomende onderzoeken.

Het onderzoek is volledig gratis. Er wordt ook geen aanvullende echografie uitgevoerd.


De arts brengt gel aan op de huid van de borst. Er wordt met een sonde over de huid van de borst gewreven. Het echotoestel stuurt geluidsgolven door de borst. Deze golven worden weerkaatst en verwerkt tot een beeld. De gevormde beelden kunnen direct op het scherm bekeken worden.

Een echografie alleen is onvoldoende om borstkanker op te sporen; een mammografie is het belangrijkste onderzoek voor kankeropsporing.

Echografie is een aanvullend onderzoek. Het is volledig pijnloos.


Binnen radiologie worden echogeleide puncties uitgevoerd.
Dit wil zeggen dat de letsels worden aangeprikt onder geleide van echografie. Dit kunnen cysten zijn waar vocht wordt uitgezogen en dit vocht wordt dan onderzocht.

Bij vastweefselletsels worden biopsies genomen om deze anatoompathologisch te kunnen onderzoeken.

Er wordt ongeveer 3 keer geprikt onder lokale verdoving.