Voor sommige CT-onderzoeken dient u nuchter te zijn.

ONDERZOEKNUCHTER?
CT hersenen4u
CT thorax4u
CT hals4u
CT schildklierneen
CT abdomen4u
CT wervelzuilneen (behalve wel 4u als u ooit geopereerd werd voor een hernia)
CT sinussenneen
CT gewrichtenneen
CT bloedvaten4u
CT hart4u

Heeft het onderzoek in de voormiddag plaats dan mag u 's morgens niets eten of drinken. Wel mag u uw gebruikelijke medicatie innemen met een weinig water.

Heeft het onderzoek in de namiddag plaats dan is ontbijt toegestaan.

Voor een CT-scan van de buik is het noodzakelijk om gedurende het uur voor het onderzoek 1 liter water met een kleine hoeveelheid contraststof te drinken.

Het onderzoek van de buik zal dan ook maar doorgaan een uurtje na uw aankomst- en afspraak uur.


Meld bij het maken van de afspraak én ook aan de verpleegkundige voor het onderzoek indien er sprak is van:

  1. mogelijke zwangerschap
  2. contrastallergie (jodium)
  3. mogelijke nierfunctiestoornissen
  4. ziekte van Kahler of Waldenström
  5. Schildklierstoornissen

Breng op de dag van het onderzoek ook de ingevulde vragenlijst mee.


U wordt op een beweegbare tafel gelegd. Terwijl de tafel vlot door de scanner schuift, worden de CT-opnames gemaakt. U merkt hier zelf niets van.

Bij sommige onderzoeken wordt er via de ader of via een sonde in de anus een contrastvloeistof toegediend. Het krijgen van een warmtegevoel, een droge mond of het gevoel te moeten plassen, zijn hierbij normale verschijnselen die zeer snel verwijden.

Het scannen zelf duurt slechts enkele tientallen seconden tot een paar minuten. Soms is wel een bijkomende reeks opnames nodig na één of enkele minuten, en dan moet u even blijven liggen.

De voorbereidingstijd en nazorg kunnen variëren van een half uur tot één uur.

Als het onderzoek klaar is, gaat u terug naar de kleedkamer om u weer aan te kleden. Daarna mag u zich aankleden en vertrekken.

Als er contrast is gegeven, moet u erop letten de rest van de dag voldoende water te drinken (minstens 2 liter indien mogelijk). Zo verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam.


Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen, waarbij slechts zelden bijwerkingen voorkomen. Bij een zeldzame allergische reactie op jodiumhoudende contrastmiddelen kunt u tijdelijk last hebben van:

  • niezen
  • papels (lijkend op een insectenbeet)
  • jeuk
  • benauwdheid
  • zwelling van keel/ogen/lippen

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent aan deze middelen, of aan bepaalde medicatie, voedingsproducten, of insectenbeten, gelieve dan de verpleegkundige vóór aanvang van het onderzoek te verwittigen.


De radioloog zal het verslag bezorgen aan de verwijzende arts. Dit kan maximaal 1 à 2 werkdagen duren.

De verwijzende arts zal u dan over de resultaten van dit onderzoek informeren.