Wij vragen u de dag van het onderzoek geen cafeïne houdende dranken zoals koffie of cola te gebruiken, en vier uur voor het onderzoek nuchter te blijven.

Uw eventuele medicatie mag u wel gewoon innemen.

Wanneer u zwanger bent of zou kunnen zijn, of wanneer u allergisch bent aan jodiumhoudende contrastmiddelen, dient u dit zeker te melden aan de verpleegkundige.


  • U dient zich aan te melden op de dienst radiologie ten laatste een kwartier voor het tijdstip van het onderzoek.
  • Vooraleer het onderzoek van start gaat, wordt u naar een kleedcabine begeleid waar u zich gedeeltelijk moet uitkleden.
  • Terwijl u op de CT-tafel ligt zal een verpleegkundige een infuusnaaldje plaatsen in een ader in de arm. U zal tevens worden aangesloten aan de ECG monitor van de scanner om uw hartritme te volgen.
  • Met het oog op een optimaal onderzoeksresultaat zal de arts-radioloog afhankelijk van uw hartritme oordelen of er ritme-verlagende medicatie (bètablokkers) via het infuus dient te worden toegediend. Er zal tevens een medicament in de vorm van een spray (nitroglycerine) onder de tong worden gegeven om de kransslagaders iets te verwijden.
  • Tijdens het onderzoek wordt een aantal keer gevraagd de adem gedurende een tiental seconden op te houden. Via het infuus zal dan een contrastvloeistof worden toegediend waarvan u het mogelijk kortdurend warm krijgt.

    De totale duur van het onderzoek bedraag ongeveer 20 minuten.


Wanneer er hartritme-vertragende medicatie werd toegediend kan u eventueel worden verzocht na het onderzoek ongeveer een kwartier in de wachtzaal te wachten. Dit om er zeker van te zijn dat u veilig naar huis kan vertrekken.

Nadien mag u weer normaal eten en drinken.


De beelden worden achteraf door de radioloog bewerkt en geïnterpreteerd. Dit neemt enige tijd in beslag. Het resultaat wordt opgestuurd naar de cardioloog die het onderzoek heeft aangevraagd. Hij of zij zal het resultaat met u bespreken.