Obesitas is een complexe ziekte en heeft meer dan één oorzaak. Obesitas gaat dus niet louter om voeding en is niet iemands fout.

Mogelijk oorzaken van obesitas

  • Hongersignalen (door hormonen of darmbacteriën)
  • Medicatie
  • Slaapgebrek
  • Omgevingsfactoren (zoals reclame, traktaties...)
  • Psychologische factoren
  • Genetische factoren
  • Onevenwicht tussen energie-opname en -energieverbruik

Kan een operatie obesitas genezen?

Obesitas is een chronische ziekte met complexe oorzaken en gevolgen. De aandoening kan verholpen worden met obesitaschirurgie.

Wat is obesitaschirurgie?

  • Obesitaschirurgie is de beste behandeling voor morbide obesitas wat betreft duurzaamheid van het gewichtsverlies en verbetering van geassocieerde aandoeningen zoals diabetes.
  • Deze behandeling van obesitas ondersteunt de verandering in levensstijl: voedingsaanpassing, meer beweging, anders omgaan met stress, …. Zonder deze gedragsverandering is een operatie minder succesvol en in sommige gevallen is er zelfs sprake van herval, met opnieuw een belangrijke gewichtstoename.
  • Obesitaschirurgie heeft de beste resultaten wanneer het gecombineerd wordt met een degelijke educatie door een multidisciplinair team, alsook een goede opvolging.