Obesitas is een complexe ziekte en heeft meer dan één oorzaak.

Obesitas gaat niet louter om voeding en is niet iemands fout.

Mogelijk oorzaken

  • Hongersignalen (door hormonen of darmbacteriën)
  • Medicatie
  • Slaapgebrek
  • Omgevingsfactoren (reclame, traktaties, enz...)
  • Psychologische factoren
  • Genetische factoren
  • Onevenwicht tussen energie in - energie uit

Kan een operatie obesitas genezen?

Is een chronische ziekte met complexe oorzaken en gevolgen.

Obesitas chirurgie

  • Is de beste behandeling voor morbide obesitas wat betreft duurzaamheid van het gewichtsverlies en verbetering van geassocieerde aandoeningen zoals diabetes
  • Ondersteunt de verandering in levensstijl: voedingsaanpassing, meer beweging, anders omgaan met stress, …. Zonder deze verandering is een operatie minder succesvol en in sommige gevallen is er zelfs sprake van herval, met opnieuw belangrijke gewichtstoename
  • Heeft de beste resultaten wanneer dit gecombineerdwordt met een degelijke educatie door een multidisciplinair team, alsook een goede opvolging