Wanneer u ons voor het eerst raadpleegt wordt u gezien door één van de chirurgen.

Wanneer er inderdaad een indicatie bestaat voor chirurgie, zal nadien ook een multidisciplinaire raadpleging georganiseerd worden, hier wordt u onderzocht door de endocrinoloog, psycholoog en diëtiste. Zij geven uitleg over de verschillende aspecten van de ingreep, peilen naar uw motivaties en onderzoeken uw gezondheidstoestand.

Wanneer alle resultaten van de onderzoeken gekend zijn, wordt uw dossier grondig besproken op een teamvergadering om te bepalen welke behandeling voor u geschikt is.

Naast het positief advies van het multidisciplinair team, zijn er nog een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bariatrische ingreep:

 • U bent ten minste 18 jaar
 • Uw BMI is hoger dan 40kg/m²; of
 • Uw BMI is hoger dan 35kg/m² met minstens één van deze complicaties
  • Obstructief slaapapnoe syndroom
  • Te hoge bloeddruk ondanks behandeling met 3 verschillende medicijnen
  • Diabetes mellitus type II
  • U onderging reeds een andere bariatrische ingreep, zoals het plaatsen van een maagbandje


De coördinator brengt u telefonisch op de hoogte van de beslissing.

Indien een heelkundige ingreep de beste optie blijkt en u zich hierin kan vinden, zullen nog bijkomende onderzoeken gepland worden; zoals echografie van de bloedvaten, fietsproef, slaaponderzoek, echografie van het abdomen, gastroscopie, consultatie bij de anesthesist, ..

Ook een informatieve groepssessie bij de diëtiste is noodzakelijk alvorens uw ingreep kan gepland worden.


Laparoscopische Roux-en-Y Gastric bypass

Bij deze operatie wordt een “maagpouch” (klein maagje) gemaakt met een ‘stapler’-apparaat dat gebruik maakt van chirurgische nietjes. De ‘restmaag’, dit is het grootste deel van uw maag, blijft in het lichaam en produceert nog verteringssappen en hormonen, maar vervoert geen voedsel meer.

Vervolgens wordt de dunne darm met hetzelfde ‘stapler’-apparaat doorgenomen ongeveer 45cm lager. Het roze stukje darm op de tekening kan nu aan de maagpouch vastgemaakt worden. Het paarse stukje darm bevat de verteringssappen van de ’restmaag’, de alvleesklier en de lever. Dit paarse stukje kan nu opnieuw met het roze stuk verbonden worden, zodat hier terug verteringssappen met het voedsel kunnen worden gemengd.

De oorzaken van het gewichtsverlies na dergelijke operatie zijn zeer complex:

 1. U zal na deze ingreep niet meer in staat zijn om grote hoeveelheden voedsel in 1 keer te nuttigen; u zal dus over het algemeen minder grote volumes eten.
 2. Er treden belangrijke veranderingen in het verteringsproces op, die bijvoorbeeld maken dat suiker- en/of vetrijke voedingswaren minder goed worden opgenomen en dat ze dumpingklachten kunnen veroorzaken.
 3. Er treden belangrijke veranderingen op in de hormoonbalans en het microbioom van de darm.

Een gastric bypass wordt via kijkoperatie, of ‘laparoscopie’, uitgevoerd.

Bypass

Laparoscopische sleeve gastrectomie

Bij deze operatie wordt met behulp van een chirurgisch nietjesapparaat of ‘stapler’ het grootste gedeelte van de maag in de lengterichting verwijderd. Op deze manier wordt de buitenbocht verwijderd en ontstaat er een buisvormige maag in het verlengde van de slokdarm, met een capaciteit van 100-150ml, wat gemiddeld overeenkomt met een half glas water.

De nieuwe, smallere, buisvormige maag bestaat dus uit de binnenbocht van de maag. Dit gedeelte kan veel minder uitrekken waardoor de porties die u kan eten sterk verkleinen en er snel een volheidsgevoel ontstaat. Dit is het eerste belangrijke effect van de operatie dat u zal helpen vermageren. Ten tweede veroorzaakt de operatie een versnelde maaglediging, waardoor suiker- en/of vetrijke voedingswaren minder goed worden opgenomen en ze dumpingklachten kunnen veroorzaken. Ten derde treden er hormonale veranderingen op die uw volheids- en hongergevoel beïnvloeden, en zijn er ook veranderingen in het microbioom van de darm beschreven.

Een sleeve gastrectomie wordt via kijkoperatie, of ‘laparoscopie’, uitgevoerd.

Laparascopische gastrectomie


Het ondergaan van een ingreep voor obesitas is ingrijpend en vergt heel wat aanpassing in levensstijl en eetgewoonten. Mits goede begeleiding is het echter de beste behandeling om duurzaam gewicht te verliezen en gezonder door het leven te gaan.

Ook bij problemen na obesitaschirurgie kan u bij ons terecht. Dit kan via een consultatie bij één van onze chirurgen op doorverwijzing van de huisarts.

Eventuele klachten

 • Braken, vermagering, sliklast, weinig eetlust
 • Vitaminetekorten
 • Abdominale pijnklachten, pijn thv slokdarm en/of maag
 • Uitgesproken dumpingklachten
 • Alcoholverslaving
 • Forse gewichtstoename

Verloop van de consultatie

De arts zal u vragen stellen in verband met uw medische en chirurgische voorgeschiedenis, er wordt grondig ingegaan op de klachten die u ervaart.

Zo nodig zal een klinisch onderzoek gebeuren en worden er aanvullende onderzoeken gepland, zoals een gastroscopie, slikfoto, uitgebreide bloedname, enz.

Advies

Klachten kunnen vaak verbeterd worden door een aanpassing van de levensstijl, al dan niet onder begeleiding van een diëtist, kinesist, en/of voedingspsycholoog. U krijgt advies hoe vitaminetekorten te vermijden en behandelen.

Bij vaststellen van een ernstig probleem, zoals een maagzweer, zal een meer intensieve opvolging noodzakelijk zijn. Zelden is er nood aan een nieuwe operatie.