Ontmoeting met de obesitaschirurg

Wanneer u ons voor het eerst raadpleegt wordt u gezien door één van de chirurgen.

Wanneer er inderdaad een indicatie is voor obesitaschirurgie, zal nadien ook een multidisciplinaire raadpleging georganiseerd worden, hier wordt u onderzocht door de endocrinoloog, psycholoog en diëtiste. Zij geven uitleg over de verschillende aspecten van de operatie, peilen naar uw motivaties en onderzoeken uw gezondheidstoestand.

Wanneer alle resultaten van de onderzoeken gekend zijn, wordt uw dossier grondig besproken op een teamvergadering om te bepalen welke behandeling voor u geschikt is.

Voorwaarden voor een bariatrische operatie

Naast het positief advies van het multidisciplinair team, zijn er nog een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bariatrische operatie:

 • U bent ten minste 18 jaar
 • Uw BMI is hoger dan 40 kg/m² of
 • Uw BMI is hoger dan 35 kg/m² met minstens één van deze complicaties:
  • Obstructief slaapapneu-syndroom
  • Te hoge bloeddruk ondanks behandeling met 3 verschillende medicijnen
  • Diabetes mellitus type II
  • U onderging al een andere bariatrische ingreep, zoals het plaatsen van een maagbandje


De coördinator brengt u telefonisch op de hoogte van de beslissing.

Als een heelkundige ingreep de beste optie blijkt en u zich hierin kan vinden, zullen nog bijkomende onderzoeken gepland worden:

 • Een echografie van de bloedvaten
 • Een fietsproef
 • Een slaaponderzoek
 • Een echografie van het abdomen
 • Een gastroscopie
 • Een consultatie bij de anesthesist

Ook een informatieve groepssessie bij de diëtiste is noodzakelijk alvorens uw obesitaschirurg een operatie inplant.


2 soorten obesitas-operaties

Om obesitas met een chirurgische ingreep aan te pakken, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Gastric bypass
 2. Sleeve gastrectomie

Gastric bypass

Wat is een gatsric bypass?

Bij een Gastric bypass (Laparoscopische Roux-en-Y Gatsric bypass) wordt er een “maagzakje” (kleine maag) gemaakt met een ‘stapler’-apparaat dat gebruik maakt van chirurgische nietjes. Via deze operatie blijft de ‘restmaag’, dit is het grootste deel van uw maag, verteringssappen en hormonen produceren, maar vervoert geen voedsel meer.

Vervolgens wordt de dunne darm met hetzelfde nietjesapparaat doorgenomen ongeveer 45cm lager. Het roze stukje darm op de tekening kan nu aan de "maagpouch" vastgemaakt worden. Het paarse stukje darm bevat de verteringssappen van de ’restmaag’, de alvleesklier en de lever. Dit paarse stukje kan nu opnieuw met het roze stuk verbonden worden, zodat er terug verteringssappen met het voedsel kunnen worden gemengd.

Hoe werkt een gastric bypass?

De oorzaken van het gewichtsverlies na dergelijke operatie zijn zeer complex:

 1. U zal na deze operatie niet meer in staat zijn om grote hoeveelheden voedsel in 1 keer te nuttigen. Over het algemeen zal u dus minder grote volumes eten.
 2. Er treden belangrijke veranderingen in het verteringsproces op, die bijvoorbeeld maken dat suiker- en/of vetrijke voedingswaren minder goed worden opgenomen en dat ze dumpingklachten kunnen veroorzaken.
 3. Er treden belangrijke veranderingen op in de hormoonbalans en het microbioom van de darm.

Een gastric bypass wordt via kijkoperatie (laparoscopie) uitgevoerd.

Bypass

Sleeve gastrectomie

Wat is een sleeve gastrectomie?

Bij een sleeve gastrectomie (Laparoscopische sleeve gastrectomie) wordt met behulp van een chirurgisch nietjesapparaat of ‘stapler’ het grootste gedeelte van de maag in de lengterichting verwijderd. Op deze manier wordt de buitenbocht verwijderd en ontstaat er een buisvormige maag in het verlengde van de slokdarm, met een capaciteit van 100-150ml. Dat komt gemiddeld overeen met een half glas water.

Hoe werkt een sleeve gastrectomie?

De nieuwe, smallere, buisvormige maag bestaat nu uit de binnenbocht van de maag. Met een sleeve gastrectomie vermager je snel op 3 manieren:

 1. De smallere maag kan veel minder uitrekken waardoor de porties die u kan eten sterk verkleinen en er snel een volheidsgevoel ontstaat.
 2. Ten tweede veroorzaakt de operatie een versnelde maaglediging, waardoor suiker- en/of vetrijke voedingswaren minder goed worden opgenomen en ze dumpingklachten kunnen veroorzaken.
 3. Ten derde treden er hormonale veranderingen op die uw volheids- en hongergevoel beïnvloeden, en zijn er ook veranderingen in het microbioom van de darm beschreven.

Een sleeve gastrectomie wordt via kijkoperatie (laparoscopie) uitgevoerd.

Laparascopische gastrectomie


Heeft obesitaschirurgie nadelen?

Het ondergaan van een ingreep voor obesitas is ingrijpend en vergt heel wat aanpassing in de levensstijl en eetgewoonten van de patiënt. Met goede begeleiding is het echter de beste behandeling om duurzaam gewicht te verliezen en gezonder door het leven te gaan.

Ook bij problemen na obesitaschirurgie kan u bij ons terecht. Dat kan via een consultatie bij één van onze chirurgen op doorverwijzing van de huisarts.

Mogelijke klachten na obesitaschirurgie

 • Braken, vermagering, last bij het slikken, weinig eetlust
 • Vitaminetekorten
 • Abdominale pijnklachten, pijn ter hoogte van de slokdarm en/of maag
 • Uitgesproken dumpingklachten
 • Alcoholverslaving
 • Forse gewichtstoename

Consultatie na obesitaschirurgie

De arts zal u vragen stellen in verband met uw medische en chirurgische voorgeschiedenis, er wordt grondig ingegaan op de klachten die u ervaart.

Zo nodig zal een klinisch onderzoek gebeuren en worden er aanvullende onderzoeken gepland, zoals een gastroscopie, slikfoto, uitgebreide bloedafname, enz.

Advies na een operatie voor obesitas

Klachten na obesitaschirurgie kunnen vaak verbeterd worden door een aanpassing van de levensstijl, al dan niet onder begeleiding van een diëtist, kinesist, en/of voedingspsycholoog. U krijgt advies over hoe vitaminetekorten te vermijden en behandelen.

Bij vaststellen van een ernstig probleem, zoals een maagzweer, zal een meer intensieve opvolging noodzakelijk zijn. Er is zelden nood aan een nieuwe operatie.