Maak een afspraak

Een afspraak maken kan via de mynexuzhealth-app of het secretariaat:

Ma - vr van 08:30 tot 12:00 & van 12:45 tot 16:30 u

Maakt u een afspraak voor uw kind via de mynexuzhealth-app? Koppel uw eigen account dan aan die van uw kind vooraleer een afspraak te maken. Een afspraak maken kan enkel op naam van uw kind.

De dienst pediatrie is gelegen in Campus Hasseltsestraat.

Raadplegingen

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
VM    
NM    
AV              


Ons kinderartsenteam bestaat uit 5 kinderartsen. Zij staan dagelijks in voor de continue zorg voor uw kind.
Naast de algemene pediatrische kennis hebben zij ook elk een bijzondere interesse in één van de vele pediatrische subdisciplines: astma en allergie, diabetes, maag- en darmaandoendingen, plasproblemen.
De verschillende pediaters werken ook samen met de Vlaamse universitaire ziekenhuizen om blijvende wetenschappelijke en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.

Als uw kindje moet opgenomen worden, dan kan u terecht op de volledig nieuwe kinderafdeling.
Bekijk zeker onze pediatriepagina voor meer informatie over de opname van uw kind.

Ons ziekenhuis beschikt ook over een N*afdeling. Om de zorg voor pasgeborenen optimaal te laten verlopen, is er altijd een kinderarts bereikbaar om de verloskundigen bij te staan zo nodig. Er is ook regelmatig overleg tussen de gynaecologen, vroedvrouwen en kinderartsen.

Op de materniteit wordt uw kindje onderzocht de dag na de geboorte en de dag van ontslag. De opvang van prematuren en neonaten gebeurt in ons ziekenhuis. Als er nood is aan meer intensieve ondersteuning, werken we samen met de omliggende intensieve neonatale diensten.

Voor urgenties 's nachts of in het weekend, verwijzen we u naar de dienst spoedgevallen.


pH metrie

"pH" betekent zuurtegraad en "metrie" betekent uiteraard meting. pH metrie is dus een meting van de zuurtegraad.
Er wordt tijdens dit onderzoek gemeten hoe vaak er maagzuur vanuit de maag terugvloeit naar de slokdarm gedurende een periode van 24 uur. Baby's en kinderen kunnen immers last hebben van teveel terugvloei van de maaginhoud naar de slokdarm. U kan dit merken door herhaaldelijk "teruggeven" van voeding, of u kan het vermoeden, bv. als het kind veel huilt en onrustig is. Met deze meting kan men dan de ernst van het probleem bepalen.

Allergietesten

Dit is een medische testprocedure om vast te stellen op welke stof iemand allergisch reageert. Afhankelijk van het type allergie dat vermoed wordt, zijn er verschillende methodes (bloedtesten of huidtesten) mogelijk.

Longfunctie

Met een longfunctieonderzoek wordt gemeten of de longen goed werken. Zijn de luchtwegen vernauwd? En zo ja, hoe erg dan? Verder wordt bekeken welke medicijnen helpen en hoe goed ze dat doen. Wanneer uw kind al medicijnen inneemt, kan het gebruikt worden om te bekijken of de dosis aangepast dient te worden.


Verpleegkundigen

Een team van verpleegkundigen, olv hoofdverpleegkundige Carmen Matheussen, staan in voor de verpleegkundige zorgen bij uw kind: toediening van medicatie, wondzorg, observatie, controleren van parameters, ...

Mediclown

Op maandag komt er een mediclown langs. Deze brengt een persoonlijk bezoekje aan uw kind om het wat op te beuren en de ziekenhuisomgeving eventjes te vergeten!

Diëtiste

Indien de klachten van uw kind kaderen binnen een voedingsprobleem of indien uw kind aangepaste voeding nodig heeft, kan op vraag van de arts een diëtiste langskomen.

Kinesist

Indien nodig geacht door de arts komt een kinesist langs voor ademhalingskine, mobilisatie-oefeningen, ...

Sociale dienst

Ook de sociale dienst staat tot uw beschikking voor al uw vragen omtrent administratie, het ziekenhuisontslag, gerichte doorverwijzing...

Logistieke ondersteuning en spelbegeleiding

An en Kelly komen langs op de kamer om te kijken of uw kind wat wil knutselen, ... Spelmateriaal uit de speelhoek kan ook uitgeleend worden op de kamer.

Internationale week van het bedplassen

Van 6 tot 10 juni is het de ‘Internationale week van het bedplassen’.

Het is 'Tijd voor actie', want er kan veel meer kan worden gedaan om kinderen die in bed plassen te diagnosticeren en te behandelen. Het is immers een medische aandoening die ernstige gevolgen kan hebben voor het gevoel van eigenwaarde, emotioneel welzijn en dagelijks functioneren van kinderen, waarbij ook de schoolprestaties en het sociale leven kunnen beïnvloed worden.

Bedplassen 2022