Team

Monika Vennekens

Monika Vennekens

Geriatrisch verpleegkundige

Aandoeningen en behandelingen

Hier kan men terecht voor de behandeling:

  • van osteoporose b.v. aclasta
  • bij ijzertekort, toediening van injectafer

Hier moet men niet nuchter voor zijn.

Verloop van de behandeling

Injectafer behandeling

Dit is voor patiënten

  • met anemie (bloedarmoede)
  • die een behandeling met ijzertabletten niet verdragen
  • met actieve darmontstekingen en chronische nierziekten, waarbij ijzer in tabletvorm onvoldoende werkzaam is

Deze patiënten krijgen geen vervolgafspraak mee. Huisartsen zullen na een 3-tal maanden een bloedcontrole uitvoeren. Bij eventuele problemen gaan huisartsen contact opnemen met de geriater voor verder beleid.

Osteporose behandeling:

  • bij patiënten met osteoporose (T-score ≤ -2.5):
  • bij postmenopauzale vrouwen met een verhoogd risico op fracturen
  • bij mannen met een verhoogd risico op fracturen inclusief degenen met recente laag energetische heup# recent in de voorgeschiedenis
  • behandeling van de botziekte van Paget bij volwassen

Aclasta (zolendroninezuur)

Deze behandeling wordt 1x jaar gegeven gedurende 5 jaar.

Na vijf jaar wordt er een consultatie voorzien om te therapie te evalueren.

Maak een afspraak

Telefonisch is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag,
van 09:00 - 16:30 uur.

Een afspraak maken is enkel mogelijk op doorverwijzing van de huisarts of een arts-specialist. De raadpleging is niet bedoeld voor gehospitaliseerde geriatriepatiënten.