Team

Dr gielen

Dr. Jacques Gielen

Geriater
Monika Vennekens

Monika Vennekens

Geriatrisch verpleegkundige

Aandoeningen en behandelingen

Het specialisme geriatrie behandelt patiënten ouder dan 75 jaar.
De raadpleging is bedoeld voor:

  • Ambulant nazicht van geheugenmoeilijkheden (diagnose en opvolging van dementie)
  • Kritisch nazicht van medicatie

Verloop van het onderzoek

Eerste contact:

De geriater heeft een gesprek met de patiënt en zijn familie/mantelzorger, die ook de kans krijgen om hun verhaal te doen.
Het probleem wordt in kaart gebracht en indien nodig wordt er een bloedname voorzien.

Afhankelijk van de problematiek wordt een geheugentest (MMSE: Mini-Mentale State Examination) ingepland en indien nodig een vervolgafspraak.

Tweede contact:

Een tweede contact wordt indien nodig voorzien om verdere testingen uit te voeren en eventuele radiologische onderzoeken te laten gebeuren b.v. CT hersenen + MRI hersenen, RX thorax, etc …

De resultaten die hieruit voortkomen worden in een advies aan de huisarts of arts-specialist meegedeeld.
Opvolging is mogelijk na 6 maanden of 1 jaar.

Maak een afspraak

Telefonisch is het secretariaat bereikbaar van maandag tot vrijdag,
van 09:00 - 16:30 uur.

Een afspraak maken is enkel mogelijk op doorverwijzing van de huisarts of een arts-specialist. De raadpleging is niet bedoeld voor gehospitaliseerde geriatriepatiënten.