Maak een lijst op van alle geneesmiddelen die u momenteel inneemt

Denk aan bloedverdunners, slaappillen, pijnstillers, cortisone, hormonale preparaten zoals de anticonceptiepil, middelen tegen maagklachten, oogdruppels, medicatiepleisters, puffers, spuiten, zalven, voedingssupplementen, geneeskrachtige kruiden en homeopathische middelen.

Ook geneesmiddelen die u slechts af en toe inneemt, mag u niet vergeten.

Vraag zo nodig hulp aan uw familie, arts, apotheker of thuisverpleegkundige bij het opstellen van uw medicatielijst.

Breng uw medicatieoverzicht en de medicatie die u momenteel inneemt mee

De opnameverpleegkundige overloopt het medicatieoverzicht met u.

Breng de thuismedicatie die u momenteel neemt of gebruikt mee in hun oorspronkelijke verpakking. Dit kan helpen om een juist en volledig overzicht van uw medicatie te verkrijgen en is belangrijk voor de continuïteit van uw therapie tot uw medicatie vanuit de ziekenhuisapotheek geleverd wordt.


Uw behandelende artsen dienen te weten welke medicatie u gebruikt. Alleen dan kan de behandelende arts de juiste keuzes maken voor uw behandeling.

Iso800 AZ Diest 8 10 501

Na uw hospitalisatie krijgt u uw thuismedicatie terug mee naar huis (een thuismedicatiezak kan u bij de verpleegkundige aanvragen).

Vertel ons over uw allergieën

Het is belangrijk dat uw behandelend arts uw persoonlijke situatie goed kent.

Meld steeds of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen.

Meld ook of u bijwerkingen van medicijnen of andere aandoeningen heeft, bijv. een verminderde nierfunctie.
Meld eveneens aan de verpleegkundige of u rookt, of alcohol en/of drugs gebruikt. Dit kan van invloed zijn op de werking van medicatie.

Geef uw zorgverleners inzage in uw medicatieoverzicht

Alle zorgverleners moeten voor het opvragen van uw medische gegevens uw toestemming hebben. Pas als ze weten welke medicijnen u gebruikt, kunnen ze u goed behandelen. Uw zorgverleners gaan zorgvuldig met uw informatie om.

Laat uw medicatieschema aanpassen wanneer er iets aan uw medicatiegebruik verandert

Tijdens uw ziekenhuisopname kan uw medicatiegebruik veranderd zijn.
Vraag bij ontslag of op het einde van de consultatie naar de naam van de nieuwe medicatie en wanneer u deze dient in te nemen.
Laat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw medicatieoverzicht opnemen.
Informeer uw apotheker, huisarts en eventueel uw thuisverpleegkundige.

AZ Diest 23 10 2019 788

Hoe uw medicatieschema op zak voor noodgevallen

Ook in onverwachte situaties is het nodig om inzicht te hebben in uw actuele medicatiegebruik.

Meld ook eventuele specifieke klachten en aandoeningen, zoals hartklachten, epilepsie of suikerziekte.