In het ziekenhuis mag nergens gerookt worden.

Nabij de ingangen zijn rokersplaatsen voorzien. Mogen wij u vragen deze rokersplaatsen netjes te houden en sigarettenpeuken in de asbakken te gooien en niet op de grond.


  • Respecteer de inzet van alle zorgverleners en medewerkers van het ziekenhuis. In ons ziekenhuis is geen plaats voor discriminerende opmerkingen, agressie of andere vormen van bedreigingen.
  • Kom uw afspraken voor een raadpleging bij uw zorgverlener na. Als u niet kunt komen, verwittig dan tijdig (ten laatste 24 uur op voorhand) de zorgverlener of het secretariaat. Zo voorkomt u een verzuimvergoeding.
  • Behandel het materiaal van het ziekenhuis met zorg: laat het niet rondslingeren en beschadig het niet.
  • Denk ook aan het werk van onze schoonmakers en hou de gangen, wachtzalen, toiletten en de kamer netjes.


Voor privédoeleinden mogen patiënten of bezoekers foto’s, filmpjes of geluidsopnames van zichzelf maken in het ziekenhuis. Hou er rekening mee dat u het onderzoek of de behandeling niet mag hinderen en dat medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen zoals patiënten of bezoekers niet ongevraagd te zien of te horen mogen zijn. Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.

Foto's en films van zichzelf

Als patiënt of bezoeker mag u foto’s van uzelf in het ziekenhuis nemen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een medewerker of arts op de foto staat, moet u toestemming vragen aan de betrokken medewerker of arts.

Foto's en films van artsen of medewerkers

Als u een arts of medewerker wil fotograferen, moet u altijd toestemming vragen aan die arts of medewerker. Mondelinge toestemming van de arts of medewerker volstaat.

Foto's en films van medische handelingen

Als u als patiënt of bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, dient u hiervoor de toestemming te vragen aan de zorgverlener die in beeld komt. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. U krijgt enkel toestemming voor privégebruik van de beelden. U mag ze niet op sociale media zetten.

Gesprekken

wanneer u een gesprek wil opnemen, vragen wij u om dit vooraf met de arts te bespreken. Als u zelf niet deelneemt aan een gesprek, is opname strikt verboden.