Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof. Het is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jonge kinderen.

Tijdens die onderbreking kan u maandelijkse uitkeringen krijgen die door de RVA worden betaald.

Tijdskrediet ‘zorg voor het jonge kind’

Dit tijdskrediet kadert in de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het is enkel van toepassing voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector.

Dankzij het tijdskrediet met motief kunt u tijdelijk uw prestaties onderbreken of ze verminderen voor één van de redenen voorzien in de reglementering.

Om het tijdskrediet te bekomen, moet u voldoen aan verschillende toegangsvoorwaarden bij uw werkgever. Als u aan die voorwaarden en aan die inzake de toekenning van onderbrekingsuitkeringen voldoet, kunt u gedurende het tijdskrediet maandelijks een vervangingsinkomen genieten. Die onderbrekingsuitkeringen worden door de RVA betaald.

Informeer u zeker goed bij uw werkgever welke rechten en plichten u hebt. Voor meer info kan u ook terecht op de volgende website: www.rva.be