U start best zo snel mogelijk met uw zoektocht aangezien er op vele plaatsen een wachtlijst bestaat.

Een overzicht van alle opvanginitiatieven vindt u op de website van kind en gezin.


Als u zwanger bent, kunt u reeds contact opnemen met Kind en Gezin. Zo kunt u reeds tijdens de zwangerschap het lokale team leren kennen. Tijdens dit kennismakingsgesprek luisteren ze naar uw behoeften en verwachtingen en gaan in gesprek over alle veranderingen die een geboorte met zich meebrengt

Hoe komt u in contact met kind en gezin?

  • Bezorg uw gegevens op de website van mijn kind en gezin of via de kind en gezin-lijn
  • Uw uitbetaler groeipakket bezorgt kind en gezin uw contactgegevens wanneer u het startbedrag aanvraagt
  • Het ziekenhuis geeft de geboorte door aan uw lokaal team


Kraamzorg kan u ondersteunen in de periode rond de geboorte en dit van 1 maand voor de bevalling tot 3 maanden na de bevalling. Wanneer er complicaties optreden waardoor u platte rust kreeg voorgeschreven kan kraamzorg ook al eerder opgestart worden.

De kraamverzorgenden helpen u met de verzorging van de baby. Zo kunnen zij het badje geven, baby verschonen, u ondersteunen bij de borstvoeding,.. Daarnaast bieden ze een luisterend oor aan u en uw gezin en indien u al kinderen hebt, vangen kraamverzorgsters uw andere kinderen ook graag op. Ze helpen u bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, koken, strijken,… Op deze manier krijgt u zelf voldoende rust in de eerste maanden na de bevalling.

Kraamverzorgsters komen meestal 2-4 uur per week. De kostprijs is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie.

U kan kraamzorg aanvragen vanaf de 6de maand van de zwangerschap. U kan kraamzorg aanvragen bij volgende instanties:

  • Familiehulp: 016 29 81 30
  • Ferm thuiszorg: 0800 11 205
  • I-mens: 078 15 25 35
  • Partena: 09 269 85 00