Vaderschapsverlof voor werknemers

U hebt als vader of als meeouder recht op 15 werkdagen geboorteverlof zodra het kind geboren is. Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling.

  • U moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.
  • Die 15 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Tijdens de volgende dagen ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Ook als zelfstandige kunt u tijdelijk uw beroepsactiviteit onderbreken na de geboorte van een kind waarmee u een afstammingsband of een band van meeouderschap hebt. U hebt sinds 1 januari 2021 recht op 15 dagen zodra uw kind geboren is.Tijdens die periode krijgt u een uitkering van uw sociaal verzekeringsfonds.

Hoe vraagt u geboorteverlof aan?

  • U vraagt dit aan bij uw ziekenfonds
  • Vul het aanvraagformulier van uw ziekenfonds in, voeg daarbij de akte van geboorte van jullie kind