Wanneer kan u uw kind laten erkennen?

  • Voor de geboorte. De wet voorziet hiervoor geen minimumzwangerschapstermijn. U heeft enkel een attest van een arts nodig dat de zwangerschap bevestigt en dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt.
  • Bij de geboorteaangifte zelf.
  • Na de geboorte, zonder tijdslimiet. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten de ouders ten opzichte van wie de afstamming vastgesteld wordt en het kind beiden hun toestemming geven. Om een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige te erkennen volstaat de toestemming van het kind.

Een erkenning wordt vastgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar de moeder of andere ouder woont.
Wat neemt u mee?

  • Identiteitskaarten
  • Recente geboorteakte van uw kind (max. 1 jaar oud) bij erkenning na de geboorte
  • Doktersattest bij erkenning voor de geboorte (met daarin bevestiging van de zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum)