Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Psychiatrie

Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael

 • Dr. Ivica Holjevac - Psychiater en psychotherapeut
   
 
 

Het AZ Diest beschikt niet over een psychiatrische afdeling. Maar onze multidisciplinaire mini-equipe "liaison" psychiatrie staat tijdens weekdagen overdag wel ter beschikking voor opgenomen patiënten bij wie zich ook ernstige emotionele problemen voordoen. Deze problemen kunnen vermoed worden door de behandelende geneesheer-specialist die de lichamelijke problemen behandelt waarvoor men is opgenomen in het ziekenhuis. Maar ook een patiënt of familie kunnen tijdens hun opname zelf vanuit een bezorgdheid een vraag naar onze evaluatie en behandelingsadvies stellen.

Wij maken een inschatting van de aard en ernst van geestelijke gezondsheidsproblemen, gaande van stess, over rouw, tot ernstige depressie, paniek, verslaving en verwardheid. Niet zelden is er touwens een interactie tussen brein en lichaam in twee richtingen. Zo heeft mentale stress niet alleen weerslag op het gevoelsleven, maar ook op hartslag, ademhaling en spijtvertering. Omgekeerd veroorzaken bepaalde lichamelijke aandoeningen ook problemen in het brein, waardoor psychische symptomen kunnen ontstaan.

We zoeken samen met de patiënt en eventueel ook de huisarts en familie uit welke geestelijke gezondheidsproblematiek aanwezig is. We proberen dan een behandeling op te starten, die zowel medicamenteus als psychotherapeutisch kan zijn en ook sociale interventies kan omvatten (bio-psycho-sociale benadering). We proberen er ons ook van te verzekeren dat patiënten hier niet alleen goed opgevangen worden tijdens hun verblijf, maar ook worden toegeleid naar goede geestelijke gezondheidshulp achteraf.

 
 

Nadat de behandelende geneesheer-specialist ons advies inroept, proberen we meestal de dag zelf nog en ten laatste de dag nadien bij de patiënt langs te komen om een diagnostisch kennismakingsgesprek aan te gaan. Meesta lgebeurt dit in een eerste fase door onze psychologen of psychiatrisch verpleegkundigen. Nadien is er een aanvullend contact met de psychiater. Ondertussen nemen we mits toestemming contact op met de familie, huisarts en andere belangrijke vertrouwde hulpverleners of omgevingsfiguren. Er wordt een eventuele diagnose gesteld en meegedeeld, en een biopsychosociaal gestoelde behandeling wordt voorgesteld. We hechten ook erg veel belang aan verdere ambulante voortzetting van de zorg, en trachten hiervoor steeds de gepaste verwijzing te realiseren.

 
 

Ons team:

  • Sophie Peeters - Psychologe
  • Anne-Sophie Weckx - psychiatrisch verpleegkundige
  • Dilara Bucak - psychiatrisch verpleegkundige
  • Tini Breels - psychiatrisch verpleegkundige
  • Laurien Vanderlinden - psychiatrisch verpleegkundige

Artsen:

 • Dr. Ivica Holjevac - Psychiater en psychotherapeut

De multidisciplinaire equipe liaison psychiatrie is telefonisch bereikbaar, enkel overdag tijdens weekdagen, op nummer 0478 74 16 63. Via deze weg kan contact opgenomen worden i.v.m. patiënten die op dat ogenblik door onze equipe mee opgevolgd worden. het is verder echter géén aanmeldigspunt voor raadplegingen of telefonisch advies.