U kan zich als patiënt laten bijstaan door een familielid, een vriend, of elke andere persoon. Deze vertrouwenspersoon kan u bijstaan bij het uitoefenen van elk van uw rechten.

Indien u zelf niet in staat bent om uw rechten uit te oefenen, kan er een vertegenwoordiger worden aangeduid die in uw plaats uw rechten en belangen behartigt.
Zowel voor het aanduiden van de vertrouwenspersoon of van de vertegenwoordiger dient u specifieke documenten in te vullen en aan het ziekenhuis over te maken. Deze documenten worden opgenomen in uw patiëntendossier.