Het Ethisch Comité is bevoegd voor het Algemeen Ziekenhuis Diest (AZD) en de psychiatrische kliniek Sint-Annendael Diest (SAD).

Functie van het Ethisch Comité

Het ethisch comité AZD-SAD staat in voor:

  • Begeleiding en advies over ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
  • Advies over individuele gevallen waarbij ethische vragen gesteld worden
  • Advies over medisch-wetenschappelijke studies die experimenten met mensen inhouden

De adviezen en raadgevingen van het Comité zijn vertrouwelijk.

Verzoek tot vertrouwelijk advies

Een verzoek tot vertrouwelijk advies kan ingediend worden bij de secretaris van het Ethisch Comité, dokter Nathalie Lemmens:

013 35 47 87
nathalie.lemmens@azdiest.be
en/of schriftelijk p.a. Statiestraat 65 3290 Diest.

Een verzoek kan ingediend worden door:

  • elk personeelslid van het ziekenhuis of de ziekenhuisgroepering
  • elke onderzoeker (wat betreft experimenten)
  • elke arts (ook de regionale huisartsen)

Patiënten, familieleden of nabestaanden kunnen niet rechtstreeks beroep doen op advies van het EC; dat kan eventueel indirect via een betrokken zorgverlener.

Samenstelling

Voorzitter

Dr. iur. Jeffrey Sprockeels (jurist)

Ondervoorzitter

Dr. Wim Van Daele (SAD)

Secretaris

Dr. Nathalie Lemmens ( nucleaire geneeskunde AZD)

Ziekenhuisartsen

Dr. M. Annaert (endocrinologe AZD)
Dr. M. Asscherickx (kinderarts AZD)
Dr. S. Smets (orthopedist AZD)
Dr. I. Thijs ( (gynaecologe AZD)

Huisarts

Dr. L. Beckers.

Paramedici

Mevr. M. van de Kamp (AZD)
Mevr. S. Aerts (SAD) .

Psychologe Palliatief Support Team

Mevr. S. Swillens