Functie van het Ethisch Comité

Het Ethisch Comité is bevoegd voor het Algemeen Ziekenhuis Diest en de regionale huisartsen. Het staat in voor:

  • Begeleiding en advies over ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
  • Advies over individuele gevallen waarbij ethische vragen gesteld worden
  • Advies over medisch-wetenschappelijke studies die experimenten met mensen inhouden

De adviezen en raadgevingen van het Comité zijn vertrouwelijk.

Verzoek tot vertrouwelijk advies

Een verzoek tot vertrouwelijk advies kan ingediend worden bij de secretaris van het Ethisch Comité, dr. Nathalie Lemmens:

Een verzoek kan ingediend worden door:

  • elk personeelslid van het ziekenhuis of de ziekenhuisgroepering
  • elke onderzoeker (wat betreft experimenten)
  • elke arts (ook de regionale huisartsen)

Patiënten, familieleden of nabestaanden kunnen niet rechtstreeks beroep doen op advies van het EC; dat kan eventueel indirect via een betrokken zorgverlener.

Samenstelling

Voorzitter

Jeffrey

Dr. iur. Jeffrey Sprockeels

Jurist

Ondervoorzitter

Dr smets

Dr. Steven Smets

Orthopedisch chirurg

Secretaris

Dr lemmens

Dr. Nathalie Lemmens

Arts nucleaire geneeskunde

Ziekenhuisartsen

Dr annaert

Dr. Marijke Annaert

Endocrinoloog
Dr Asscherickx

Dr. Willeke Asscherickx

Pediater
Dr jager

Dr. Matthijs Jager

Spoedarts
Dr thij

Dr. Ingrid Thijs

Gynaecoloog
Dr Van Delm

Dr. Inge Van Delm

Orthopedisch chirurg

Huisarts

Ethisch Comité

Dr. Luc Beckers

Paramedicus

Mieke van kamp

Mevr. Mieke van de Kamp

Verpleegkundige intensieve zorgen

Palliatief Support Team

Katoo

Mevr. Katoo Maes

Psycholoog
Ethisch Comité

Hilde Van der motte

Zorgverlener zingeving

Het Ethisch Comité neemt via het ziekenhuisnetwerk Plexus - waar AZ Diest deel van uitmaakt - deel aan regionaal overleg mbt medisch-ethische aangelegenheden.