Geriatrie

De geriatriepatiënten van AZ Diest konden in 2021 op de nodige ondersteuning en aandacht rekenen.

Zorgprogramma geriatrie

Vanaf 13 juli werd het Zorgprogramma Geriatrie van AZ Diest uitgebreid. Bij geheugenmoeilijkheden en dementie of voor een kritische controle van de medicatie, kunnen 75-plussers in ons ziekenhuis terecht voor een raadpleging met een geriater. We kunnen zo nog beter antwoord bieden op de noden van onze patiënten. Want luisteren naar wat er leeft, ook dat is kwalitatieve en persoonlijke zorg.

Moodboard

Om als verpleegkundige of arts de patiënt beter te leren kennen en rekening te kunnen houden met hun wensen, werd er een moodboard opgemaakt dat door naasten ingevuld kan worden. Zo kan elke patiënt persoonlijk benaderd worden en kan er hen een aangenaam verblijft gegarandeerd worden.

Poesfoto 4

Geriatrie stuurt haar kat

Dementie leeft. Ook op de geriatrieafdeling. Hiervoor werden er afgelopen jaar verschillende initiatieven op poten gezet: op de Werelddag Dementie werden er voor de geriatriepatiënten activiteiten georganiseerd door de ergotherapeuten; een speelgoedkat werd geïntroduceerd op de afdeling om patiënten die lijden aan dementie rustiger en alerter te maken. Een proefproject waar de patiënten positief op reageerden en waarbij de interactie tussen patiënt en verpleegkundige gestimuleerd werd.

Samenwerkingen

Prenataal zorgpad

Op 1 november is de regio Leuven-Diest-Tienen als eerste in Vlaanderen gestart met een vast zorgtraject voor alle zwangere vrouwen met een laagrisicozwangerschap.

Bedoeling is om dubbele, tegenstrijdige of onvoldoende informatie te vermijden voor wie zwanger is. De nauwe samenwerking tussen huisartsen, Kind en Gezin, vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen is een belangrijke stap in de organisatie van de zwangerschapszorg. Vooral psychosociaal kwetsbare vrouwen krijgen hiermee betere kansen voor hun kind.

NKO

NKO-ingrepen waarvoor een setting van een universitair ziekenhuis niet noodzakelijk is, worden vanaf september 2021 uitgevoerd in de drie overige Plexus-ziekenhuizen, waaronder AZ Diest.

De patiënten die zich aanbieden in UZ Leuven en die in aanmerking komen voor het samenwerkingsproject, kunnen op doorverwijzing van UZ Leuven in ons ziekenhuis geopereerd worden.

Een samenwerkingsverband dat bijdraagt aan de zorg in eigen regio voor elke patiënt.

Iso800 AZ Diest 8 10 212

Jaarverslag 2021