Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Endocrinologie-diabetologie
CSS_Icon.png
 
 

Dienst endocrinologie

De dienst endocrinologie zorgt voor de diagnose en behandeling van ziekten die het gevolg zijn van stoornissen in endocriene klieren, en in de afscheiding of de werking van hormonen.

Dienst diabetologie

In de behandeling van diabetes geloven we sterk in een teamaanpak met nauwe samenwerking met de eerste lijn en grote betrokkenheid van de patiënt.

Het doel van de behandeling is het voorkomen van levensbedreigende verwikkelingen, maar vooral van chronische complicaties van de ogen, de nieren en de arteriële vaten (benen, hersenen, hart).

De diabetesafdeling heeft een diabetesconventie en behandelt ook diabeten in het kader van het zorgtraject diabetes in samenspraak met uw huisarts.

Het team van artsen, verpleegkundigen en andere deskundigen optimaliseert de diabetesbehandeling waarbij we streven naar een zo groot mogelijke zelfzorg via educatie op maat van de patiënt. De nodige aandacht gaat naar screening of behandeling van diabetesgerelateerde verwikkelingen.

 
 

Dienst endocrinologie

We investigeren en behandelen:     
     - Aandoendingen van de schildklier, hypofyse, bijnier en bijschildklier
     - Stoornissen in de calciumhuishouding, metabole botziekten en osteoporose
     - Obesitas en lipidenproblemen
     - Stoornissen in de productie van mannelijk hormoon en seksuologische stoornissen

Daarnaast is de dienst ook zeer actief in de behandeling en opvolging van diabetes.

Dienst diabetologie

Diabetesconventie

Ons diabetesteam is een groep van specifiek in de diabeteszorg opgeleide verpleegkundigen die zicht inzetten voor:
     - de educatie tot zelfcontrole en inspuiting van onze patiënten
     - opvolging van ambulante patiënten
     - verdeling van materiaal voor geconventioneerde patiënten
     - voedingsadvies
     - ...

Diabeteszorgtraject

We ondersteunen diabeteszorg op de eerste lijn, gecoördineerd door de huisarts, via jaarlijkse evaluatie en coaching van de diabeteseducatoren op de eerste lijn.

Diabeteseducatoren

We helpen u om inzicht te krijgen in uw diabetesprobleem en de problemen die u daarbij kan ervaren. We leiden u op om uw eigen glycemie te meten en in overleg met de arts de behandeling hierop te oriënteren. We helpen u met de administratieve en praktische problemen in het kader van uw diabetesbehandeling.

 
 

Een afspraak maken kan via ons secretariaat:
 
     Telefoon: 013 35 47 81
     Fax: 013 31 12 70
     E-mail: secr.inwendige@azdiest.be
 
     Uren:
     Ma-Do     08:30 - 16:00u
     Vr           08:30 - 14:00u

De verpleegkundigen zijn te bereiken op telefoonnummer 013 35 47 82.

De diabeteseducatoren zijn te bereiken via e-mail (diab.endo@azdiest.be) of via telefoon op 013 35 47 82.

Diëtisten: http://azdiest.be/Dietiek 
Voetverzorging: podologe Liesbeth Ven komt om de 2 maanden op dondernamiddag op de diabetesafdeling (endoscopie)
Psychologen: http://azdiest.be/Psychologie 
Bariatrische heelkunde: http://azdiest.be/BariatrischeHeelkunde