Neem contact op

Het diëtistenteam bestaat uit 8 personen, elk met hun eigen specialisaties.

Zij zijn elke weekdag aanwezig van 8:00 tot 16:00 uur.


Gehospitaliseerde patiënten

Gehospitaliseerde patiënten worden multidisciplinair behandeld op de verpleegeenheden. Wanneer een patiënt een dieet dient te volgen, wordt hij/zij tijdens het ziekenhuisverblijf begeleid door een diëtiste. Indien nodig krijgt de patiënt mondeling en schriftelijk voedingsadvies. De dieetadviezen worden individueel aangepast aan de noden van de patiënt.

Ondervoeding is een belangrijk aspect bij gehospitaliseerde patiënten. De verpleging screent alle patiënten op ondervoeding. Patiënten met een positief risicoprofiel worden door een diëtist gezien. Indien u een risico heeft voor ondervoeding, wordt er nagegaan of er een aangepast voedingsplan opgesteld dient te worden. Er wordt steeds gestreefd naar een optimale voedingstoestand, rekening houdend met de onderliggende aandoening en de wensen van de patiënt.

De oncologische diëtiste begeleidt de gehospitaliseerde patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De aanpassing van de voeding gebeurt in nauw overleg met de behandelende arts en de patiënt. Ook bij patiënten die ambulant behandeld worden - in het medisch dagziekenhuis - wordt de voedingstoestand en de gewichtsevolutie opgevolgd. Indien nodig krijgen ze geïndividualiseerd voedingsadvies.

Ambulante patiënten

We bieden een up to date, evidence based en professionele behandeling aan. Afhankelijk van uw aandoening en/of vragen kunt u bij ons terecht voor verschillende dieetbegeleidingen.


Diabetes

We helpen u, samen met de arts en diabetesverpleegkundigen, om inzicht te krijgen in uw diabetesproble(e)m(en). Diabetes is een multifactoriële aandoening waarbij zowel medicatie, beweging als voeding een belangrijke rol spelen. Patiënten met diabetes, al dan niet met diabetesconventie of diabetes zorgtraject, krijgen individueel advies van een diëtiste.

Deze raadplegingen vinden plaats op maandag en donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur.

Bariatrie

Ook in het multidisciplinair team van de obesitaskliniek zijn onze diëtisten actief. Zij geven voedingsadvies bij patiënten die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie. Zowel voor als na een bariatrische ingreep (gastric sleeve, gastric bypass,… ) is het belangrijk om de juiste voedingsrichtlijnen te krijgen. De eerste dagen na de ingreep komt er een diëtiste aan bed voor de nodige uitleg. Nadien gebeuren de opvolgingen ambulant. Deze raadplegingen vinden plaats op dinsdag en vrijdag, steeds van 8:00 tot 16:00 uur en op donderdagvoormiddag van 08:00 tot 12:00 uur.

Pediatrie

Kinderen met voedingsproblemen (overgewicht, ondergewicht, voedingsallergieën en – intoleranties, coeliakie, eetproblemen, …) worden opgevolgd op de pediatrische dieetconsultaties. Deze vinden plaats op woensdagnamiddag op de campus Hasseltsestraat.

Algemene raadplegingen

Ook voor andere voedingsproblemen bent u welkom in AZ Diest op woensdag en donderdag. U kan een afspraak inplannen via 013 35 40 44.