Neem contact op

Het diëtiekteam bestaat uit 7 diëtisten, elk met hun eigen specialisaties.

Zij zijn elke weekdag aanwezig van 8u00 tot 16u00.


Gehospitaliseerde patiënten

Gehospitaliseerde patiënten worden multidisciplinair behandeld op de verpleegeenheden. Wanneer een patiënt een dieet dient te volgen, wordt hij/zij tijdens het ziekenhuisverblijf begeleid door een diëtiste. Indien nodig krijgt de patiënt mondeling en schriftelijk voedingsadvies. De dieetadviezen worden individueel aangepast aan de noden van de patiënt.

De diëtisten zorgen - samen met de voedingshostessen - voor een vlot verloop van de maaltijdregistratie. Dagelijks kan u bij hun uw maaltijdkeuze voor de volgende dag bekend maken, zo nodig aangepast aan uw dieet. De verdere verwerking van deze gegevens en de eindcontrole bij de maaltijddistributie gebeurt door een diëtiste of voedingshostess van de dieetafdeling.

Ondervoeding is een belangrijk aspect bij gehospitaliseerde patiënten. De dieetafdeling screent alle patiënten op ondervoeding. Indien u een risico heeft voor ondervoeding, worden uw maaltijden tijdens het verblijf in het ziekenhuis aangepast. Er wordt steeds gestreefd naar een optimale voedingstoestand, rekening houdend met de onderliggende aandoening en de wensen van de patiënt.

De oncologische diëtiste begeleidt de gehospitaliseerde patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De aanpassing van de voeding gebeurt in nauw overleg met de behandelende arts. Ook bij patiënten die ambulant behandeld worden - in het medisch dagziekenhuis - wordt de voedingstoestand en de gewichtsevolutie opgevolgd. Indien nodig krijgen ze geïndividualiseerd voedingsadvies. Bij palliatieve patiënten staat comfortzorg centraal.

Ambulante patiënten

We bieden een up to date, evidence based en professionele behandeling aan. Afhankelijk van uw aandoening en/of vragen kunt u bij ons terecht voor verschillende dieetbegeleidingen.


Diabetes

We helpen u, samen met de arts en diabetesverpleegkundigen, om inzicht te krijgen in uw diabetesproble(e)m(en). Diabetes is een multifactoriële aandoening waarbij zowel medicatie, beweging als voeding een belangrijke rol spelen. Patiënten met diabetes, al dan niet met diabetesconventie of diabetes zorgtraject, krijgen individueel advies van een diëtiste.

Deze raadplegingen vinden plaats op maandag en donderdag. Op maandag en donderdag tussen 8u00 en 16u00. Om de 14 dagen is er ook de mogelijkheid om ‘s avonds op raadpleging te komen.

Bariatrie

Ook in het multidisciplinair team van de obesitaskliniek zijn onze diëtisten actief. Zij geven voedingsadvies bij patiënten die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie. Zowel voor als na een bariatrische ingreep (gastric sleeve, gastric bypass,… ) is het belangrijk om de juiste voedingsrichtlijnen te krijgen. De eerste dagen na de ingreep komt er een diëtiste aan bed voor de nodige uitleg. Nadien gebeuren de opvolgingen ambulant. Deze raadplegingen vinden plaats op dinsdag en vrijdag, steeds van 8u00 tot 16u00.

Pediatrie

Kinderen met voedingsproblemen (overgewicht, ondergewicht, voedingsallergieën en – intoleranties, coeliakie, eetproblemen, …) worden opgevolgd op de pediatrische dieetconsultaties. Deze vinden plaats op woensdagnamiddag op de campus Hasseltsestraat.

Algemene raadplegingen

Overige voedingsproblemen en dieetconsultaties worden ambulant begeleid door Jana Bollen, een zelfstandige diëtiste verbonden aan ons ziekenhuis. Deze consultaties vinden plaats op de campus Statiestraat. Je kan haar telefonisch bereiken op 013 35 40 44 of GSM 0486 92 47 04.