Bezoek is terug gedeeltelijk toegestaan in AZ Diest. Er gelden specifieke bezoekregels per afdeling.

Bezoek

Op de gewone hospitalisatieafdelingen wordt er per patiënt 1 bezoeker toegelaten, tussen 18:00 en 20:00 uur. We vragen de duur van het bezoek te beperken. Per bezoekmoment mag er een andere bezoeker komen.

Op de Covid- afdelingen en de intensieve afdeling blijft het totale bezoekverbod gelden. De patiënt kan met het thuisfront communiceren via de onlineplatformen.

Voor Palliatieve patiënten is er geen restrictie in aantal bezoekers. Wel vragen we hier met nadruk het bezoek te spreiden over de dag zodat het aantal bezoekers op hetzelfde moment beperkt wordt.

Op Pediatrie is er geen verandering in de bezoekregeling. De ouders van het kind zijn welkom; telkens 1 ouder per moment en liefst zoveel mogelijk dezelfde ouder.
Kinderen mogen wel terug begeleid worden naar het operatiekwartier door 1 ouder/voogd. Deze ouder/voogd mag ook aanwezig zijn bij het ontwaken van het kind.

Op de afdeling Materniteit wordt de bezoekregeling versoepeld:

 • Partners die beslissen om te blijven overnachten mogen vanaf heden eenmaal per dag naar huis.
 • Kiezen ze ervoor na de bevalling naar huis te gaan, mogen ze eenmaal per dag moeder en kind bezoeken.

Ook mogen broertjes en/of zusjes tijdens het verblijf eenmaal op bezoek komen bij hun mama op de materniteit.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven behouden in het ziekenhuis. We vragen u als bezoeker volgende regels te respecteren:

 • Indien u symptomen ervaart (keelpijn, koorts, kortademigheid), recent ziek geweest bent of risicocontact gehad heeft, vragen we niet op bezoek te komen.
 • Breng een masker van thuis mee en draagt dit vanaf het betreden tot het verlaten van het ziekenhuis.
 • Ontsmet de handen bij aankomst en vertrek.
 • Hou steeds afstand in de kamer.
 • Begeef u tijdens uw bezoek niet buiten de kamer.
 • Zet het raam van kamer steeds op een kier voor verluchting.

Begeleiding van patiënten naar een raadpleging of de spoedgevallen

Het begeleiden van patiënten naar een raadpleging of de spoedgevallen blijft niet toegestaan, behalve voor:

 • patiënten die fysiek, mobiel en/of mentaal zeer beperkt zijn;
 • Patiënten jonger dan 18 jaar;
 • Patiënten waarbij de behandelende arts aangeeft dat begeleiding noodzakelijk is.

Er wordt in deze gevallen maar 1 begeleider toegestaan.

Voor raadplegingen gynaecologie (echografie of routineonderzoek) mogen zwangere vrouwen opnieuw vergezeld worden door hun partner.

Andere interessante artikels