Update 24 april 2020 16:00 - Triageposten Aarschot en Diest gesloten tijdens weekend.

Door het dalend aantal bezoekers in het weekend, worden de triageposten van Diest en Aarschot gesloten op zaterdag en zondag.

U kan op deze dagen beroep doen op de huisarts van wacht van uw regio.

Dokters van wacht

Update 22 april 2020 - Eerste beademde COVID-19-patiënt mag het ziekenhuis verlaten

Vorige week waren we euforisch te kunnen melden dat de eerste coronapatiënt die beademend moest worden in AZ Diest, zijn kamer op intensieve zorgen mocht inruilen voor eentje op een gewone COVID-afdeling.

Vandaag mogen we zelfs zeggen dat hij gezond en wel het ziekenhuis mocht verlaten!
Met de boodschap “ze hebben mij hier goed verzorgd’” en een breed wuifgebaar keert hij na vier weken weer huiswaarts.

Eddy verlaat ziekenhuis 2

Update 15 april 2020 - Eerste beademde COVID-19-patiënt mag de intensieve zorgen verlaten

Vandaag werd de eerste COVID-19-patiënt die tijdens zijn opname op intensieve zorgen werd beademd, naar de gewone COVID-afdeling overgebracht. Onder luid applaus en met veel persbelangstelling mocht de patiënt na drie weken de intensieve zorgen verlaten. Geëmotioneerd en onder de indruk van het ontvangstcomité werd hij overgebracht naar de afdeling Inwendige 1, waar hij zijn revalidatie kan verderzetten.

Ontslag patient corona

www.info-coronavirus.be nu ook beschikbaar in meerdere talen

De informatiewebsite voor de bevolking (www.info-coronavirus.be) waar u als patiënt terecht kan voor de meest recente informatie omtrent het virus, is beschikbaar in een 15-tal verschillende talen, waaronder de drie landstalen en het Engels.

Via volgende linken kan u informatie, preventiemaatregelen en aanbevelingen in de verschillende talen raadplegen:

Onder andere volgende thema’s zijn hier eveneens meertalig terug te vinden:

 • Bescherm jezelf tegen het coronavirus
 • Vertraag de verspreiding van het virus
 • Tips voor als je ziek bent of als iemand van je familie ziek is
 • Veel gestelde vragen over de maatregelen

Secretariaat pediatrie blijft telefonisch bereikbaar

Het secretariaat van pediatrie AZ Diest blijft ook tijdens de coronamaatregelen gewoon telefonisch bereikbaar.

Is uw kind ziek en wenst u advies in te winnen? Dan kan u telefonisch terecht bij onze pediaters. Indien ze dit noodzakelijk achten, kan er een afspraak ingepland worden.

Alle praktische informatie vindt u op onze pagina Kindergeneeskunde.

Update 3 april 2020 - 13:00

AZ Diest zorgt, ook voor patiënten met klachten die niet COVID-19 gerelateerd zijn.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werden onlangs in alle ziekenhuizen de raadplegingsmaatregelen verstrengd. Maar wat met ernstige medische klachten? Dan kan je nog steeds veilig terecht in AZ Diest voor een behandeling of opname.

Heb je dringende medische hulp nodig? Aarzel dan niet om naar het ziekenhuis te komen of contact op te nemen met je behandelende arts.

We doen er alles aan om je de nodige zorg te bieden zonder risico op besmetting, en dit door patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het COVID-19 virus zorgvuldig te scheiden van andere patiënten. Zo zijn er op onze spoedafdeling twee gescheiden trajecten voorzien: een voor patiënten die vermoedelijk besmet zijn met COVID-19, en een voor patiënten die met andere klachten ons ziekenhuis bezoeken.

Zorg voor jezelf, blijf niet zitten met ernstige klachten.


Oproep mondmaskers en schorten

AZ Diest zoekt mondmaskers en schorten, en vooral vrijwilligers die dat zelf kunnen maken voor ons ziekenhuis.

Zoek je nog een bezigheid om je dagen in quarantaine te vullen? En kan je met een naaimachine overweg? Dan hebben we jou nodig!

Meld je aan als vrijwilliger via https://www.diest.be/diest-zorgt en vermeld er even bij dat je materiaal wil maken speciaal voor AZ Diest.

Diest Zorgt stelt je vervolgens de stoffen en de patronen ter beschikking.

AZ Diest en al onze medewerkers zijn jullie alvast erg dankbaar!

Update 20 maart 2020 - 12:00

Demerland bundelt de krachten tegen Corona: triagepunten in Aarschot en Diest.

De zes gemeenten en huisartsen van Eerstelijnszone Demerland bundelen de krachten in de strijd tegen het coronavirus Covid-19. In Aarschot en Diest worden vrijdag om 12u triagepunten geopend om patiënten met ernstige symptomen van het virus te onderzoeken.

"We willen benadrukken dat patiënten met symptomen zich niet rechtstreeks bij de triageposten mogen aanmelden, maar eerst naar hun huisarts moeten bellen. Die maakt een eerste inschatting van de ernst van de situatie. Indien je huisarts afwezig is (in het weekend of bij ziekte) kan je de corona-lijn bellen. Een arts zal dan inschatten of een consultatie in het coronapunt nodig is of niet."

De coronalijn en coronapunten zijn dagelijks van 8 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds geopend. In Diest komt het coronapunt aan de Verversgracht, naast het AZ. Het coronapunt in Aarschot bevindt zich in sporthal Demervallei, ook de Demerland Corona-lijn zal van hieruit bemand worden.

"Deze triageposten ontlasten de spoeddiensten en de ziekenhuizen, want ze zorgen ervoor dat enkel patiënten waarbij een ziekenhuisopname onontbeerlijk is, opgenomen zullen worden. Daarnaast kunnen de huisartsen in deze coronapunten ook veiliger werken in deze tijden van schaars beschermingsmateriaal."

De Demerland Corona-lijn is dus enkel bedoeld voor mensen met symptomen.

Voor vragen over het corona-virus blijft het federale nummer 0800 14 689 gelden.

Tot slot, wil ik uit naam van alle burgemeesters iedereen binnen Eerstelijnszone Demerland bedanken voor hun inzet in de strijd tegen het corona-virus. "Niet alleen de huisartsen die de triageposten zullen bemannen, maar alle eerstelijnsprofessionals, alsook hun administratieve en logistieke ondersteuners. Alleen samen kunnen we deze vijand verslaan, en daarvoor hebben we niet alleen de hulp van de professionals nodig. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door de richtlijnen strikt op te volgen en alle hygiënische maatregelen toe te passen."

Update 20 maart 2020 - 10:15

Door aangepaste richtlijnen vanuit de VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) wordt de bezoekregeling voor de partner vanaf vandaag op de dienst materniteit aangepast.

De partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en krijgt hierna de keuze:

 • Hij/zij blijft 24/24u bij moeder en kind en mag het ziekenhuis niet verlaten tot het ontslag;
 • Hij/zij gaat naar huis, maar mag dan niet meer op bezoek komen tot moeder en kind het ziekenhuis verlaten.

Update 14 maart - 14:55

Raadplegingen, onderzoeken & ingrepen

Alle niet-dringende geplande raadplegingen, onderzoeken en ingrepen in AZ Diest worden met ingang van zaterdag 14 maart geannuleerd. Dit geldt ook voor alle praktijken gelegen buiten het ziekenhuis:

 • Gynaecologie: Michel Theysstraat 17, 3290 Diest
 • Orthopedie: Statiestraat 47, 3290 DiestMedisch Huis Aarschot
 • Enkel de noodzakelijke afspraken zullen nog mogen plaatsvinden. Uiteraard worden alle levensnoodzakelijke therapieën wel voortgezet.

Heeft u een afspraak in AZ Diest? Dan mag u ervan uit gaan dat die niet doorgaat. Onze artsen bekijken alle afzonderlijke dossiers om in te schatten welke afspraken noodzakelijk zijn. Als u toch verwacht wordt voor uw afspraak of ingreep, zal u persoonlijk gecontacteerd worden door het ziekenhuis.Wij informeren u wanneer niet-dringende afspraken opnieuw ingepland kunnen worden.

Patiënten die verblijven in het ziekenhuis

Door de verstrengde bezoekersregeling die sinds 13 maart van kracht is in AZ Diest, begrijpen we uiteraard dat u telefonisch toch wil informeren naar de toestand van een familielid dat zich momenteel op een van onze verpleegafdelingen bevindt. Om een optimale dienstverlening en kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven garanderen, is het echter van groot belang dat het verplegend personeel zo veel mogelijk tijd heeft voor de patiënt zelf. We willen hen daarom niet overbelasten met telefoontjes en verzoeken u vriendelijk om uw familielid bij voorkeur rechtstreeks te contacteren.Voor patiënten die moeilijk aanspreekbaar zijn, wordt verwacht dat u iemand van de naaste familie aanduidt die als contactpersoon kan optreden en overleg pleegt met het zorgpersoneel.

Update 13 maart 2020 - 21:30 u

Op 13 maart werd door de overheid en de ziekenhuiskoepels beslist dat vanaf zaterdag 14 maart:

 • alle algemene en universitaire ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen de actieve fase van het ziekenhuisnoodplan moeten opstarten;
 • alle algemene en universitaire ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen, alsook de privé-klinieken, alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen dienen te annuleren;

Bijzondere aandacht moet er zijn voor ingrepen met impact op de capaciteit van het ziekenhuis inzake intensieve zorgen. Vanzelfsprekend kunnen alle dringende en noodzakelijk consultaties, onderzoeken en ingrepen wel blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, etc) of noodzakelijke dagelijkse revalidatie worden voortgezet.

 • alle bezoek verboden wordt; in AZ Diest met uitzondering van de afdelingen pediatrie en palliatieve zorgen (1 persoon per bezoek).

De behandelend arts past deze criteria toe binnen een beleid en toezicht dat door de hoofdarts van het ziekenhuis wordt voorzien.

De bovenstaande maatregelen zijn geldig vanaf 14/03 tot en met 3/04.

Update 13 maart 2020 - 16:45 u

Bezoek aan het ziekenhuis

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en besmettingen in het ziekenhuis te voorkomen, heeft AZ Diest een nieuwe regeling voor bezoek aan het ziekenhuis:

 • AZ Diest hanteert een totaal bezoekverbod, met uitzondering van de afdelingen pediatrie en palliatieve zorgen (1 persoon per bezoek).
 • Op de dienst Materniteit wordt het bezoek beperkt tot de partner. Het bezoek is onbeperkt in tijd, met mogelijkheid tot rooming-in.
 • Een patiënt voor het Chirurgisch Dagcentrum op campus Hasseltsestraat, of voor de Spoedafdeling op campus Statiestraat, mag begeleid worden door maximum 1 persoon. We verzoeken de begeleider om daarna het ziekenhuis terug te verlaten. Hij zal telefonisch verwittigd worden wanneer de patiënt weer naar huis mag. Gelieve zich dan aan te melden aan de verpleegwacht van de afdeling.
 • Patiënten die in AZ Diest op raadpleging komen, mogen voortaan slechts door één persoon ouder dan 18 jaar vergezeld worden. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen niet meekomen naar de raadpleging, met uitzondering van een raadpleging voor het kind zelf.
 • Bezoekers voor de administratieve diensten (boekhouding & facturatie) worden verzocht zich niet langer ter plaatse in het ziekenhuis aan te melden. De diensten blijven wel bereikbaar via telefoon en mail:
  • Boekhouding: debiteuren@azdiest.be; 013 35 47 17
  • Facturatie: fakturatie@azdiest.be; 013 35 46 97
 • Indien u noodzakelijke benodigdheden wenst te brengen voor een patiënt die verblijft op een van onze afdelingen, gelieve u dan eerst aan te melden aan het onthaal. U mag zich nadien tot aan de toegangsdeuren van de afdeling begeven om de spullen te overhandigen aan een verpleegkundige.
 • Patiënten en bezoekers kunnen niet langer eten in de bezoekerscafetaria. Take-away is wel mogelijk, tijdens weekdagen van 08:30 tot 19:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 19:00 uur.

Update 5 maart 2020

Bezoekers

We raden bezoekers die recent in een risicogebied voor het coronavirus waren, aan om hun bezoek aan patiënten in AZ Diest uit te stellen. Dit advies geldt ook als die bezoekers geen symptomen hebben.

Patiënten

Voor patiënten die recent in een risicogebied zijn geweest, maar die geen symptomen hebben, zijn er geen bijzondere maatregelen voorzien.

Patiënten die recent in een risicogebied zijn geweest en die symptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn) vertonen, dienen zich aan te melden aan de spoedgevallendienst.

De richtlijnen voor het coronavirus worden uitgehangen in AZ Diest, om zowel patiënten als bezoekers te informeren.

Traject patiënt

Patiënten met griepsymptomen moeten zich in de eerste plaats bij de huisarts melden en zich zoveel mogelijk thuis laten verzorgen. Als patiënten toch naar het ziekenhuis moeten komen, dienen zij zich aan te melden op de spoedgevallendienst en niet via een andere toegang. Daar worden zij geïsoleerd van andere patiënten, terwijl de nodige testen uitgevoerd worden. De stalen worden doorgestuurd naar UZ Leuven waar ze onderzocht worden.

Als de testen positief zijn, worden patiënten doorverwezen naar het UMC Sint-Pieter Brussel of het UZ Antwerpen (UZA) voor verdere verzorging. AZ Diest vangt in eerste instantie geen patiënten met een bevestigde besmetting met het coronavirus op. Pas wanneer de capaciteit van het UMC Sint-Pieter of het UZA overschreden wordt, zal de overheid andere ziekenhuizen inschakelen.

Huisartsen

Wordt u als huisarts geconfronteerd met een patiënt met een vermoeden van het coronavirus (COVID-19), volg dan de richtlijnen van de overheid. U kunt die hier nalezen onder de rubriek ‘Huisartsen’.

Voor meer info en tips in verband met verspreiding en preventie van het coronavirus, kunt u ook de website van de overheid raadplegen.

Corona pictogrammen

Andere interessante artikels