De bezoekersregeling in ons ziekenhuis wordt verder versoepeld.


Op de gewone hospitalisatieafdelingen is bezoek mogelijk:

 • Elke dag
 • Door 1 bezoeker
 • Gedurende maximum 1 uur tussen 17:00 en 19:00 uur.

Bij een tweepersoonskamer mag slechts 1 patiënt tegelijk bezoek ontvangen.


Bezoek is mogelijk:

 • Elke dag
 • Door 1 vaste bezoeker of 1 niet-mobiele bezoeker met begeleider mits dit steeds om dezelfde perso(o)n(en) gaat
 • Gedurende maximum 30 minuten (tussen 16:00 - 16:30 u)

In uitzonderlijke gevallen wordt bezoek aan covid-positieve patiënten toegestaan.
Dit kan enkel in overleg met het verpleegkundige team of de arts.


Eén ouder mag permanent bij het opgenomen kind verblijven; de andere ouder mag op bezoek komen.


Er geldt een onbeperkte toegang voor zowel de partner van de moeder als de broertjes en zusjes van het gezin.


Raadplegingen

Het begeleiden van patiënten naar een raadpleging blijft niet toegestaan, behalve voor:

 • patiënten die fysiek, mobiel en/of mentaal zeer beperkt zijn;
 • Patiënten jonger dan 18 jaar;
 • Patiënten waarbij de behandelende arts aangeeft dat begeleiding noodzakelijk is.

Er wordt in deze gevallen maar 1 begeleider toegestaan.

Voor prenatale consultaties bij de gynaecologen mogen zwangere vrouwen vergezeld worden door hun partner (niet door kinderen).

Spoedgevallen

Er mag 1 begeleider de patiënt vergezellen naar de spoedafdeling en blijven tot het eerste contact met de spoedarts of spoedverpleegkundige geweest is. Na dit contact dient de begeleider de spoedafdeling te verlaten.

Beperkte bezoekregeling, maar geen communicatiestop

Wij beseffen dat deze maatregel een grote impact heeft op onze patiënten en bezoekers.

Patiënten die zelf geen smartphone of tablet hebben om met het thuisfront in contact te komen, bieden we nu een alternatief aan. Ze kunnen via Jitsi met hun familie videobellen.

De verpleegkundigen van de afdeling zullen hen hierbij helpen.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven behouden in het ziekenhuis. We vragen u als bezoeker of begeleider volgende regels te respecteren:

 • Kom niet op bezoek indien u terugkomt uit een buitenlandse rode of oranje zone.
 • Indien u symptomen ervaart (keelpijn, koorts, kortademigheid), recent ziek geweest bent of risicocontact gehad heeft, vragen we niet op bezoek te komen.
 • Breng een masker van thuis mee en draagt dit vanaf het betreden tot het verlaten van het ziekenhuis.
 • Ontsmet de handen bij aankomst en vertrek.
 • Hou steeds afstand in de kamer.
 • Begeef u tijdens uw bezoek niet buiten de kamer.
 • Zet het raam van kamer steeds op een kier voor verluchting.

Andere interessante artikels