Vanaf 26 oktober geldt er een bezoekverbod in ons ziekenhuis.


Patiënten die gehospitaliseerd worden mogen momenteel geen bezoek ontvangen. Ook voor patiënten opgenomen op intensieve zorgen geldt er een bezoekverbod.


Eén ouder mag permanent bij het opgenomen kind verblijven; de andere ouder mag op bezoek komen.


Op de afdeling materniteit hebben partners de keuze om te blijven overnachten of om op bezoek te komen, dit mag elke dag.

Broertjes en zusjes mogen tijdens het hele verblijf van de moeder eenmaal op bezoek komen.

Afhankelijk van de klinische toestand van de patiënt, kan er een uitzondering gemaakt worden op deze bezoekregels.


Raadplegingen

Het begeleiden van patiënten naar een raadpleging blijft niet toegestaan, behalve voor:

  • patiënten die fysiek, mobiel en/of mentaal zeer beperkt zijn;
  • Patiënten jonger dan 18 jaar;
  • Patiënten waarbij de behandelende arts aangeeft dat begeleiding noodzakelijk is.

Er wordt in deze gevallen maar 1 begeleider toegestaan.

Voor prenatale consultaties bij de gynaecologen mogen zwangere vrouwen vergezeld worden door hun partner (niet door kinderen).

Spoedgevallen

Er mag 1 begeleider de patiënt vergezellen naar de spoedafdeling en blijven tot het eerste contact met de spoedarts of spoedverpleegkundige geweest is. Na dit contact dient de begeleider de spoedafdeling te verlaten.

Beperkte bezoekregeling, maar geen communicatiestop

Wij beseffen dat deze maatregel een grote impact heeft op onze patiënten en bezoekers.

Patiënten die zelf geen smartphone of tablet hebben om met het thuisfront in contact te komen, bieden we nu een alternatief aan. Ze kunnen via Jitsi met hun familie videobellen.

De verpleegkundigen van de afdeling zullen hen hierbij helpen.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven behouden in het ziekenhuis. We vragen u als bezoeker of begeleider volgende regels te respecteren:

  • Kom niet op bezoek indien u terugkomt uit een buitenlandse rode of oranje zone.
  • Indien u symptomen ervaart (keelpijn, koorts, kortademigheid), recent ziek geweest bent of risicocontact gehad heeft, vragen we niet op bezoek te komen.
  • Breng een masker van thuis mee en draagt dit vanaf het betreden tot het verlaten van het ziekenhuis.
  • Ontsmet de handen bij aankomst en vertrek.
  • Hou steeds afstand in de kamer.
  • Begeef u tijdens uw bezoek niet buiten de kamer.
  • Zet het raam van kamer steeds op een kier voor verluchting.

Andere interessante artikels