De bezoekersregeling in ons ziekenhuis wordt verder versoepeld.


Op de gewone hospitalisatieafdelingen is bezoek mogelijk:

 • Elke dag
 • Tijdens de bezoekuren (van 17:00 tot 20:00 uur)
 • Door een onbeperkt aantal bezoekers, maar er mogen max. 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.


Bezoek is mogelijk:

 • Elke dag
 • Door 2 vaste bezoekers
 • Gedurende maximum 30 minuten (tussen 16:00 - 16:30 u)

In uitzonderlijke gevallen wordt bezoek aan covid-positieve patiënten toegestaan.
Dit kan enkel in overleg met het verpleegkundige team of de arts.


Eén ouder mag permanent bij het opgenomen kind verblijven. Verder is bezoek mogelijk:

 • Elke dag
 • Gedurende maximum 2 uur (tussen 17:00 - 19:00 u)
 • Door 2 bezoekers:
  • De andere ouder met broertjes/zusjes (bij meerdere kinderen in het gezin zijn, zijn ze allemaal samen toegelaten)
  • De andere ouder met nog één andere bezoeker
  • Twee externe bezoekers


Er geldt een onbeperkte toegang voor zowel de partner van de moeder als de broertjes en zusjes van het gezin.
Verder is bezoek mogelijk:

 • Elke dag
 • Gedurende maximum 2 uur (tussen 18:00 - 20:00 u)
 • Door 2 bezoekers (andere dan de partner, broertjes of zusjes)


Raadplegingen

Het begeleiden van patiënten naar een raadpleging blijft niet toegestaan, behalve voor:

 • patiënten die fysiek, mobiel en/of mentaal zeer beperkt zijn;
 • Patiënten waarbij de behandelende arts aangeeft dat begeleiding noodzakelijk is.

Er wordt in deze gevallen maar 1 begeleider toegestaan.

 • Pediatrische patiënten; zij mogen vergezeld worden door 2 begeleiders.
 • Prenatale consultaties bij de gynaecologen; zwangere vrouwen mogen vergezeld worden door hun partner of iemand ter vervanging (niet door kinderen).

Spoedgevallen

Er mag 1 begeleider de patiënt vergezellen naar de spoedafdeling en bij de patiënt blijven gedurende de onderzoeken.

Beperkte bezoekregeling, maar geen communicatiestop

Wij beseffen dat deze maatregel een grote impact heeft op onze patiënten en bezoekers.

Patiënten die zelf geen smartphone of tablet hebben om met het thuisfront in contact te komen, bieden we nu een alternatief aan. Ze kunnen via Jitsi met hun familie videobellen.

De verpleegkundigen van de afdeling zullen hen hierbij helpen.

Draag een mondmasker

Bezoekers of begeleiders blijven verzocht hun mondmasker te dragen van bij het betreden tot het verlaten van het ziekenhuis.

Andere interessante artikels