Bezoek

Door het stijgend aantal covid-patiënten, geldt er vanaf 5 november een totaal bezoekverbod in ons ziekenhuis.

Behalve voor:

Palliatieve patiënten

Voor palliatieve patiënten is bezoek mogelijk in overleg met de behandelende arts.

Wel vragen we hier met nadruk het bezoek te spreiden en zich te houden aan de hygiënemaatregelen.

Pediatrie

Het bezoek van één ouder per kind is toegelaten.

Materniteit

Op de afdeling materniteit hebben partners de keuze om te blijven overnachten of om op bezoek te komen.

Broertjes en zusjes jonger dan 12 jaar mogen tijdens het hele verblijf van de moeder eenmaal op bezoek komen; bezoek van broers en zussen ouder dan 12 jaar wordt tijdelijk niet toegelaten.

Begeleiding van patiënten naar een raadpleging of de spoedgevallen

Het begeleiden van patiënten naar een raadpleging of de spoedgevallen blijft niet toegestaan, behalve voor:

  • patiënten die fysiek, mobiel en/of mentaal zeer beperkt zijn;
  • Patiënten jonger dan 18 jaar;
  • Patiënten waarbij de behandelende arts aangeeft dat begeleiding noodzakelijk is.

Er wordt in deze gevallen maar 1 begeleider toegestaan.

Voor raadplegingen gynaecologie (echografie of routineonderzoek), prenatale consultaties en ambulante monitoring mogen zwangere vrouwen niet langer vergezeld worden door hun partner.

Beperkte bezoekregeling, maar geen communicatiestop

Wij beseffen dat deze maatregel een grote impact heeft op onze patiënten en bezoekers.

Patiënten die zelf geen smartphone of tablet hebben om met het thuisfront in contact te komen, bieden we nu een alternatief aan. Ze kunnen via Jitsi met hun familie videobellen.

De verpleegkundigen van de afdeling zullen hen hierbij helpen.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven behouden in het ziekenhuis. We vragen u als bezoeker of begeleider volgende regels te respecteren:

  • Kom niet op bezoek indien u terugkomt uit een buitenlandse rode of oranje zone.
  • Indien u symptomen ervaart (keelpijn, koorts, kortademigheid), recent ziek geweest bent of risicocontact gehad heeft, vragen we niet op bezoek te komen.
  • Breng een masker van thuis mee en draagt dit vanaf het betreden tot het verlaten van het ziekenhuis.
  • Ontsmet de handen bij aankomst en vertrek.
  • Hou steeds afstand in de kamer.
  • Begeef u tijdens uw bezoek niet buiten de kamer.
  • Zet het raam van kamer steeds op een kier voor verluchting.

Andere interessante artikels