De dienst geriatrie behandelt oudere patiënten (75 plussers) met een acute ziektetoestand en streeft naar behandeling of stabilisatie van de klinische situatie met het oog op een snelle terugkeer naar de thuisomgeving of het rusthuis.

De dienst geriatrie is dan ook geen revalidatie-, plaatsings- noch sociale opnamedienst.


Om tot een optimale behandeling te komen, werkt de dienst geriatrie samen met de ergotherapeuten, kinesisten en de sociale dienst van AZ Diest.