Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Spoedgevallen
CSS_Icon.png
aandoening.jpg

De dienst spoedgevallen van het AZ Diest bevindt zich in de Statiestraat, aan de linkerzijde van het ziekenhuis.  Er worden jaarlijks meer dan 21000 patiënten behandeld. Om patiënten niet onnodig te laten wachten vangen we iedereen onmiddellijk op en we doen al het mogelijke om de wachttijden tot een minimum te beperken. Toch kan het gebeuren dat u even geduld moet oefenen.

Bij ons kan u terecht 24u op 24, 7 dagen op 7.

"Waarom wordt die patiënt vóór mij behandeld?"
De volgorde van onderzoeken en behandeling wordt in de eerste plaats bepaald door de ernst en de aard van het probleem bij elke patiënt. We doen dit middels triage en we verlenen voorrang aan:

 • Elke patiënt met een levensbedreigende aandoening
 • Elke patiënt met een belangrijk trauma: hevig bloedende wonden, open of verplaatste breuken
 • Elke patiënt expleciet doorgestuurd door de huisarts
 • Elke patiënt die met prioritair ziekenvervoer toekomt

Indien uw toestand geen onderzoek of behandeling op de spoedgevallendienst vereist, kan uw huisarts u steeds doorverwijzen naar de consultatie van de desbetreffende discipline.


Tips bij twijfel rond noodgevallen
Neem eerst contact op met uw huisarts. Hij zal zich een beter idee kunnen vormen van de ernst van uw situatie en zal u zeggen wat u het best kan doen.

Klik hier voor de wachtdienst Diest

Als u naar een dienst spoedgevallen gaat, denk eraan de volgende documenten mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • bloedgroepkaart
 • radiografieën en resultaten van vroegere bloedonderzoeken
 • een lijst van de geneesmiddelen die u nu neemt of beter nog: breng ze mee
 • verslagen van vroegere ziekenhuisopnames als u die bezit
 • Neem ook uw verwijsbrief van uw huisarts mee, indien u die heeft 

Om uw administratief dossier te kunnen openen, vragen wij:

 • uw identiteitskaart
 • uw telefoon- of GSM-nummer
 • de in te vullen medische getuigschriften
 • of uw komst naar de dienst spoedgevallen al dan niet het gevolg is van een arbeids-, school- of een sportongeval in verband met de verzekeringsattesten
 • de naam en woonplaats van uw huisarts
 • het eventueel verwijsattest van uw huisarts


Indien u een getuigschrift nodig heeft voor uw werkgever of school, gelieve dit te vragen.

 
 

Artsen 

De spoedartsen zijn artsen opgeleid in de spoedgevallen geneeskunde.  Zij zijn allen houder van het Brevet Acute geneeskunde of houder van een diploma specialist in de Acute geneeskunde of Specialist in de Urgentiegeneeskunde.

 Vaste spoedartsen

Artsen-in opleiding vullen de ploeg aan.  zij worden gesuperviseerd door de specialisten van wacht. 
Op elk ogenblik kunnen de spoedartsen de specialisten van wacht oproepen voor bijkomend advies.

 Verpleegkundig team dienst spoedgevallen

Het verpleegkundig team staat in voor:

 • Het eerste onthaal van de patiënten die zich aanbieden
 • De triage: het evalueren van de aandoening in samenspraak met de artsen: dringende urgenties, relatieve urgenties of niet dringende situaties
 • De eerste (para)-medische handelingen en opnemen van vitale parameters
 • Toediening van de behandeling die wordt voorgeschreven door de artsen
 • Organiseren van de terugkeer van de patiënten of transferten naar een ander ziekenhuis

DSC_2671_.jpg

De specifieke opleidingen van de spoedgevallenverpleegkundigen (Bijzondere beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallenzorg – Bijzondere bekwaamheid rampengeneeskunde) laten een professionele en doelgerichte aanpak toe van probleemsituaties, en dit voor interventies zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Door een nauwe samenwerking met het artsenteam kunnen we een snelle diagnostische en therapeutische aanpak toepassen.

Om de werking te optimaliseren, zijn de taken van de verpleegkundigen ingedeeld in zorg-zones.
De vijf belangrijkste zijn

 • inwendige geneeskunde
 • traumatologie
 • pediatrie
 • reanimatie
 • MUG

Ambulanciers

Wij beschikken over een gemotiveerd team ervaren ambulanciers, drager van de badge "100".  Hun taak bestaat er uit de patiënten snel en in veilige omstandigheden naar het ziekenhuis te brengen in opdracht van de 112-centrales. 

 

 
 

 

Voor spoedgevallen kan u terecht op de dienst spoedgevallen 24u op 24, 7 dagen op 7. 

 • Balie spoedgevallen: 013 35 40 05 of 013 35 40 06 (niet voor melden van noodgevallen)