Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Neus-, keel- en oorziekten
CSS_Icon.png

 
 

De specialiteit NKO of voluit neus-, keel- en oorziekten wordt ook wel ORL of otorhinolaryngologie genoemd. Op de dienst neus-, keel- en oorziekten kan u terecht voor professioneel advies, diagnosestelling en behandeling van neus-, keel- en oorziekten. De behandeling kan zowel heelkundig als niet-heelkundig zijn.

 • Algemene neus-, keel- en oorziekten bij kinderen en volwassenen: neus- en keelamandelen, trommelvliesbuisjes, ...
   
 • Stemproblemen
   
 • Slikproblemen, gevoel van zwelling in de keel, keelpijn
   
 • Pijn en zwellingen in de hals, schildklierzwelling
   
 • Slaapstoornissen en snurken
   
 • Neusproblemen: verminderde neusademhaling, respiratoire allergieën, sinusitis, neusbreuken
   
 • Oorpijn, gehoorproblemen en oorsuizen
   
 • Duizeligheid en instabiliteit 
 
 

Onderzoeken

 • Micro-tympanoscopie: ooronderzoek onder microscopisch zicht
   
 • Tympanometrie en audiometrie: gehoortesten
   
 • Neus- en sinuscopie: neusonderzoek

 • Allergietesten
   
 • Laryngoscopie en video-stroboscopie: onderzoek van stem en strottenhoofd
   
 • Acoustisch stemonderzoek met sonogram en fonetografie
   
 • Oto-acoustische emissies en BERA-onderzoek
   
 • Klinisch vestibulair onderzoek en ENG-onderzoek inclusief optokinetische testen, pendelproef en calorisaties
   

Behandelingen

 • Verwijderen van neus- en keelamandelen: kinderen en volwassenen
   
 • Trommelvliesbuisjes: kinderen en volwassenen
   
 • Stemoperaties onder microscopisch zicht met micro-instrumenten of met gebruik van de laser
   
 • Functionele neuscorrecties ter verbetering van de neusademhaling: klassieke tussenschotcorrectie onder algemene verdoving of radiofrequent geïnduceerde thermotherapie onder lokale verdoving
   
 • Endoscopische sinusheelkunde
   
 • Allergiebehandeling: symptomatisch + desensibilisatie
   
 • Sinusitisbehandelingen
   
 • Schildklier- en bijschildklierheelkunde
 
 

Een afspraak maken kan via ons secretariaat:

     Telefoon: 013 35 41 22
     Mail: nko@azdiest.be


     Uren:
     Ma-Vr     09:00 - 16:30u