Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Neurologie


Welkom bij de dienst neurologie van het AZ Diest. Met onderstaande informatie hopen wij u als patiënt(e), aanverwante of hulpverlener verder te kunnen helpen met informatie over onze dienst en het specialisme neurologie.

Wie zijn wij?
Op de polikliniek voor neurologie in het AZ Diest worden alle neurologische ziekten behandeld die geen (dringende) opname nodig hebben. Hiervoor staat in het AZ Diest een team van 3 neurologen ter beschikking die van maandag tot vrijdag afwisselend raadpleging houden. Ook het uitvoeren van aanvullende onderzoeken vindt plaats op onze polikliniek. Voor de behandeling van acute beroerte werken wij samen met het Heilig Hart ziekenhuis in Leuven en het UZ Gasthuisberg. Voor patiënten die een neurochirurgische ingreep nodig hebben, werken wij samen met het UZ Leuven (campus Gasthuisberg).

Wat is neurologie?
Het specialisme neurologie (van het Griekse neuron= koord of ook zenuw, en _logos _- studie of kennis) stelt de diagnose en behandeling in van ziekten van de hersenen, hersenzenuwen en het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Typische veel voorkomende ziekten die een neuroloog behandelt zijn hoofdpijn (zoals bvb. migraine), aanvallen van bewustzijnsverlies (zoals bvb. epilepsie), beroerte, bewegingsstoornissen (zoals bvb. de ziekte van Parkinson), stoornissen van het denken of het geheugen (zoals bvb. de ziekte van Alzheimer), stoornissen van de functie van zenuwen (zoals bvb. neuropathie), ontsteking van de hersenen of het ruggenmerg (bvb. multiple sclerose).

Hoe verloopt een raadpleging neurologie?
Aangezien het zenuwstelsel over het volledige lichaam loopt, zal een neuroloog eerst op basis van het verhaal van een patiënt proberen te begrijpen welk deel van het zenuwstelsel de klacht door neurologische ziekte kan veroorzaken. Goed luisteren en de juiste vragen stellen is daarin de belangrijkste vaardigheid, aangevuld door het klinische neurologische onderzoek, waaruit een neuroloog kan vaststellen _waar _in het zenuwstelsel of de spieren een probleem aanwezig is. Voor veel neurologische ziekten volstaat dit om te weten _wat _er aan de hand is, maar soms is het nodig een aanvullend onderzoek te doen zoals een geleidingsonderzoek van de zenuwen (NLG) of de hersenen (EP, EEG), een elektrisch onderzoek van de spier (EMG), een beeldvormingsonderzoek van de hersenen of het ruggenmerg (MR/CT/PET), een lumbale punctie (“ruggenprik”), een genetisch onderzoek. Wij raden aan bij de raadpleging een vergezellend familielid of kennis mee te brengen indien mogelijk, in het bijzonder bij de raadpleging voor geheugenstoornissen en epilepsie.

Voor verdere vragen of het maken van een afspraak kan u steeds op het secretariaat terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 12:30 op het nummer 013 35 41 22.