Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Kindergeneeskunde


CHS_Icon.png
 
 

Ons kinderartsenteam bestaat uit 5 kinderartsen. Zij staan dagelijks in voor de continue zorg voor uw kind.
Naast de algemene pediatrische kennis hebben zij ook elk een bijzondere interesse in één van de vele pediatrische subdisciplines: astma en allergie, diabetes, maag- en darmaandoendingen, plasproblemen.
De verschillende pediaters werken ook samen met de Vlaamse universitaire ziekenhuizen om blijvende wetenschappelijke en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.

Als uw kindje moet opgenomen worden, dan kan u terecht op de volledig nieuwe kinderafdeling.
De dienst pediatrie van AZ Diest beschikt over 15 erkende kinderbedden voor opname van patiëntjes tussen 0 en 16 jaar. Een opname in het ziekenhuis is zowel voor uw kind als voor uzelf als ouder een ingrijpende gebeurtenis. We hebben dan ook een volledig team medewerkers, dat voor u klaarstaat. Aarzel hoe dan ook niet om uw vragen te stellen aan de arts of verpleegkundigen van de afdeling. Dagelijks is er een zaalronde door de arts in de voormiddag. Als ouder kan u altijd bij uw kind blijven en er kan ook 1 ouder blijven overnachten bij het kind.

Ons ziekenhuis beschikt ook over een N*afdeling. Om de zorg voor pasgeborenen optimaal te laten verlopen, is er altijd een kinderarts bereikbaar om de verloskundigen bij te staan zo nodig. Er is ook regelmatig overleg tussen de gynaecologen, vroedvrouwen en kinderartsen. Op de materniteit wordt uw kindje onderzocht de dag na de geboorte en de dag van ontslag. De opvang van prematuren en neonaten gebeurt in ons ziekenhuis. Als er nood is aan meer intensieve ondersteuning, werken we samen met de omliggende intensieve neonatale diensten.

Consultaties vinden dagelijks plaats, steeds na telefonische afspraak via ons secretariaat pediatrie.
Voor urgenties 's nachts of in het weekend, verwijzen we u naar de dienst spoedgevallen.

 
 

pH metrie

"pH" betekent zuurtegraad en "metrie" betekent uiteraard meting. pH metrie is dus een meting van de zuurtegraad.
Er wordt tijdens dit onderzoek gemeten hoe vaak er maagzuur vanuit de maag terugvloeit naar de slokdarm gedurende een periode van 24 uur. Baby's en kinderen kunnen immers last hebben van teveel terugvloei van de maaginhoud naar de slokdarm. Je kan dit merken door herhaaldelijk "teruggeven" van voeding, of je kan het vermoeden, bv. als het kind veel huilt en onrustig is. met deze meting kan men dan de ernst van het probleem bepalen.

Allergietesten

Dit is een medische testprocedure om vast te stellen op welke stof iemand allergisch reageert. Afhankelijk van het type allergie dat vermoed wordt, zijn er verschillende methodes (bloedtesten of huidtesten) mogelijk.

Longfunctie

Met een longfunctie-onderzoek wordt gemeten of de longen goed werken. Zijn de luchtwegen vernauwd? En zo ja, hoe erg dan? Verder wordt bekeken welke medicijnen helpen en hoe goed ze dat doen. Wanneer uw kind al medicijnen gebruikt, kan het gebruikt worden om te bekijken of de dosis moet aangepast worden.

 
 

Locatie:
De dienst pediatrie is gelegen in Campus Hasseltsestraat CHS_Icon.png 
Adres: Hasseltsestraat 29, 3290 Diest

Ons team:

 • Een team van verpleegkundigen, olv hoofdverpleegkundige Carmen Matheussen, staan in voor de verpleegkundige zorgen bij uw kind: toediening van medicatie, wondzorg, observatie, controleren van parameters, ...
   
 • Mediclown
  Op maandag komt er een mediclown langs. Deze brengt een persoonlijk bezoekje aan uw kind om het wat op te beuren en de ziekenhuisomgeving eventjes te vergeten!
    
 • Diëtiste
  Indien de klachten van uw kind kaderen binnen een voedingsprobleem of indien uw kind aangepaste voeding nodig heeft, kan op vraag van de arts een diëtiste langskomen.
   
 • Kinesist
  Indien nodig geacht door de arts komt een kinesist langs voor ademhalingskine, mobilisatie-oefeningen, ...
   
 • Logistieke ondersteuning en spelbegeleiding door An en Marjolijn.
  Zij komen langs op de kamer om te kijken of uw kind wat wil knutselen, ... Spelmateriaal uit de speelhoek kan ook uitgeleend worden op de kamer.

Een afspraak maken kan via ons secretariaat:

     Telefoon: 013 35 40 61

     Uren:
     Ma-Vr     08:30 - 16:30u