Algemeen     Ziekenhuis     Diest
Statiestraat   65   -   3290  Diest
T 013 35 40 11 - F 013 31 34 53

Geriatrie


CSS_Icon.png

 

 
 

De dienst geriatrie is een dienst die deel uitmaakt van de zorggroep inwendige ziekten.

Het is een geriatrische afdeling met zowel mannen als vrouwen opgenomen voor observatie, behandeling en revalidatie met de bedoeling om deze bejaarde zorgvrager zo snel als mogelijk en zo optimaal mogelijk terug te krijgen naar zijn of haar thuismilieu.

 
 

Opname en behandeling van ouderen met acute ziektetoestand tot behandeling hiervan of stabilisatie van de klinische toestand en bereiken van een zo goed als mogelijke functionele toestand om ontslag naar huis of terug naar het rusthuis te kunnen bekomen.

Naast medisch onderzoek en behandeling is dan ook een goede werking van verpleging, ergotherapeuten, kinesisten en sociale dienst essentieel.

Familie wordt ook mee in de besluitvorming betrokken.

De dienst geriatrie is dan ook strikt geen revalidatie-, plaatsings- noch sociale opname-dienst.

Patiënten zijn in de regel 75-plussers en verblijven gemiddeld 17 dagen op de dienst.